Logo Tyfloświat
Czarny logotyp firmy Apple na białym tle. Logotyp przypomina nadgryzione jabłko.

Przeglądarka Internetowa to aplikacja, która w dzisiejszych czasach stanowi centrum naszego wirtualnego życia. Niezależnie od tego czy korzystamy z komputera z systemem Windows, MacOS czy z iPhone’a, przeglądarka to jedna z tych aplikacji, które otwieramy każdego dnia.

Jedną z najważniejszych funkcji dzisiejszych przeglądarek Internetowych jest możliwość tworzenia zakładek. Zakładka to po prostu zapisany adres strony pod który możemy się w dowolnym momencie udać bez ręcznego przepisywania go do paska adresu lub też ponownego wyszukiwania interesującej nas informacji w wyszukiwarce.

Wielu z nas korzysta z kilku przeglądarek do różnych rzeczy, na przykład Safari do codziennego przeglądania sieci a Google Chrome do stron które z jakiegoś powodu mają problemy z kompatybilnością z przeglądarką firmy Apple. Co wtedy z naszymi zakładkami?

Istnieje na to kilka rozwiązań: najprostszym z nich jest dodawanie najpotrzebniejszych zakładek w każdej przeglądarce, z której będziemy korzystać. Kolejne, nieco bardziej zaawansowane sprowadza się do eksportu zakładek i importu ich do innej przeglądarki, jednakże problemem w wypadku takiego rozwiązania jest brak jakiejkolwiek możliwości synchronizacji treści pomiędzy aplikacjami.

Rozwiązaniem na ten problem są menedżery zakładek. Dzisiaj przyjrzymy się jednej z takich aplikacji – Anybox. Aplikacja Anybox dostępna jest dla systemów iOS, iPadOS i macOS.

W swojej podstawowej wersji jest to program darmowy (ograniczenia to między innymi możliwość zapisania tylko 50 linków na raz, brak wsparcia widgetów czy zaawansowanych funkcji tagowania), ale do codziennego użytku lub testów darmowa wersja zupełnie wystarczy.

Miesięczna subskrypcja programu kosztuje 10 złotych bez grosza natomiast roczna 80 złotych bez grosza.

Instalacja

Zarówno w wypadku wersji na iPhone/iPad jak i MacOS aplikację instalujemy ze sklepu AppStore, dlatego też instalacja jest prosta i nie powinna nikomu nastręczyć trudności.

W wypadku mobilnej wersji programu nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja. W przypadku wersji na komputery możemy zostać poproszeni o nadanie aplikacji kilku uprawnień takich jak Dostępność – wymagana między innymi do przechwytywania globalnych skrótów klawiszowych; automatyzacja – wymagana na przykład do pobierania odpowiednich danych z przeglądarki Safari czy pełny dostęp do dysku – potrzebny w wypadku chęci dodania do programu plików lokalnych.

Ponadto w wypadku wersji dla systemu MacOS możemy opcjonalnie zainstalować wtyczki do przeglądarek. Ta dla Safari jest już zainstalowana w raz z Anyboxem; w celu jej włączenia należy przejść do preferencji przeglądarki Safari i wybrać zakładkę “Rozszerzenia”. Tam wystarczy tylko zaznaczyć pole wyboru “Add to Anybox”. Wówczas ikona rozszerzenia pojawi się na pasku narzędzi co pozwoli nam szybko dodać aktualnie otwartą w Safari stronę do naszej kolekcji.

Okno główne aplikacji dla macOS

Wygląd aplikacji Anybox przypomina większość natywnych aplikacji dla tej platformy co sprawia, że jeżeli mieliśmy wcześniej do czynienia z Macem to będziemy mogli bez problemu odnaleźć interesujące nas elementy interfejsu. Ten można z grubsza podzielić na trzy główne części

 • Pasek narzędzi: zawiera kontrolki takie jak sortowanie czy filtrowanie;
 • Pasek boczny: zawiera listę kategorii danych przechowywanych w programie. Z jakiegoś powodu nie można nawigować po nim przy pomocy klawiszy strzałek, toteż trzeba używać skrótów nawigacji VoiceOver. W celu rozwinięcia danego elementu należy wejść z nim w interakcję i kliknąć znajdujący się obok przycisk “Show”;
 • Tabela: zawiera nasze linki. Prezentowana zawartość zależy od filtrów, kryteriów wyszukiwania czy folderu wybranego na pasku bocznym po lewej stronie. Tutaj działa już nawigacja strzałkami i literami, ale za to klikanie w nagłówki tabeli w celu jej przesortowania możliwe jest tylko w widoku listy.

Wciśnięcie klawisza Return na linku otworzy go w domyślnej przeglądarce a CMD+Return otworzy folder Findera ze skrótem internetowym który możemy umieścić na przykład w Docku. Co więcej dla każdego elementu dostępne jest menu kontekstowe zawierające następujące opcje:

– Open with Safari: otwiera link w przeglądarce Safari;

 • Open with: pozwala jednorazowo wskazać aplikację, która zostanie użyta do otwarcia zaznaczonego linku;
 • Copy: kopiuje link do schowka;
 • Copy as: pozwala skopiować link jako sformatowany link Markdown, tytuł strony a także pozwala utworzyć nowy szablon kopiowania;
 • Edit URL…: pozwala zmienić adres URL zaznaczonego elementu;
 • Archive as: pozwala zarchiwizować stronę do przeglądania offline;
 • Add archive file…: pozwala zaimportować już istniejący plik archiwum;
 • Download article: pozwala wyciągnąć ze strony docelowej artykuł i zapisać go do późniejszego przeglądania offline;
 • Edit link metadata…: pozwala edytować dane linku takie jak jego opis;
 • Refresh link: łączy się z daną stroną w celu automatycznej aktualizacji informacji na jej temat;
 • Add to Anydock: pozwala dodać dany link do pływającego nad innymi aplikacjami okna aplikacji Anybox (opcja niedostępna dla użytkowników programu odczytu ekranu VoiceOver);
 • Capture screenshot: Zapisuje aktualny stan strony internetowej jako zrzut ekranu;
 • Preferred browser: pozwala na stałe nadpisać przeglądarkę używaną do otwierania danego linku;
 • Broken link checker…: narzędzie to sprawdza czy zaznaczone linki nadal działają;
 • Star: dodaje link do ulubionych;
 • Assign tags…: pozwala przypisać tagi do danego linku;
 • Move to folder: pozwala przenieść link do innego folderu;
 • Create reminder…: pozwala dodać zaznaczony link do systemowej aplikacji Przypomnienia;
 • Quick Look: otwiera link w podglądzie;
 • Add comment…: pozwala dodać własny komentarz do danego linku;
 • Add keyword…: pozwala dodać słowa kluczowe do danego linku. Słowa kluczowe służą do otwierania elementu z dowolnego miejsca systemu po wpisaniu tego słowa;
 • Move to trash: przenosi element do kosza;
 • Share: pozwala udostępnić element innej aplikacji.

Pasek narzędzi aplikacji dla macOS

Pasek narzędzi zawiera najbardziej potrzebne kontrolki takie jak wyszukiwarka czy możliwość filtrowania i sortowania naszych list. Poniżej zamieszczam listę domyślnych ikon paska narzędzi w raz z ich krótkim opisem.

 • Sidebar: pokazuje/ukrywa pasek boczny. Alternatywnie można użyć skrótu CMD+CTRL+S;
 • Back/Forward: przechodzi odpowiednio wstecz i dalej w historii nawigacji;
 • Sort by: pozwala wybrać kryterium sortowania listy elementów. Alternatywą jest klikanie w nagłówki tabeli jeżeli znajdujemy się w widoku listy;
 • Filters: pozwala wybrać zastosowany obecnie filtr. Domyślnie nie istnieją żadne filtry toteż jedyną dostępną opcją będzie “new filter…”;
 • Przycisk z nazwą aktualnego widoku: pozwala zmienić aktualny widok elementów. Dla użytkowników VoiceOver najlepszy będzie widok listy;
 • Copy as, move to folder, assign tags, edit link metadata: patrz wyżej.
 • Inspector: pokazuje/ukrywa panel inspektora czyli właściwości zaznaczonego elementu. Pokazywany jest on po lewej stronie listy. Dla elementów paska narzędzi dostępne jest również menu kontekstowe w którym jedyną dostępną opcją jest “Customize toolbar…” Co pozwala nam dostosować kolejność elementów paska narzędzi. Niestety funkcja ta nie jest dostępna dla użytkowników czytnika ekranu VoiceOver.

Pasek menu aplikacji na macOS

Anybox posiada również swój pasek menu do którego standardowo możemy przejść przy pomocy skrótu klawiszowego VO+M. Poniżej opiszę wybrane sekcje tego paska. W celu zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi opcjami zachęcam do samodzielnej eksploracji.

 • File
  • New Note (CMD+T): tworzy nową notatkę w minimalistycznym edytorze tekstu aplikacji;
   • Save as…: pozwala zapisać zaznaczony element do pliku tekstowego;
   • Star/Unstar (CMD+SHIFT+S): pozwala dodać/usunąć zaznaczenie z ulubionych;
   • Assign tags (CMD+SHIFT+T): pozwala przypisać tagi do zaznaczenia;
   • Move to folder… (CMD+SHIFT+M): pozwala przenieść zaznaczony element do folderu;
   • Create reminder… (CMD+Option+D): jak w przypadku ikony z paska narzędzi, pozwala zapisać zaznaczenie w systemowej aplikacji Przypomnienia;
   • Command pallette… (CMD+K): pozwala wyszukać dowolne polecenie aplikacji. Działa to na podobnej zasadzie jak opisana przeze mnie w sierpniu aplikacja Paletro;
   • New smart list (CMD+G): pozwala utworzyć nowy inteligentny folder. Treść tego folderu będzie automatycznie aktualizowana na podstawie kryteriów jakie wybierzemy podczas jego tworzenia;
  • View
   • Default sort order: pozwala wybrać domyślny sposób sortowania elementów;
    • Default view style: pozwala wybrać domyślny sposób wyświetlania elementów. Dla najlepszej kompatybilności z programem odczytu ekranu VoiceOver polecam zaznaczyć opcję “list”;
    • Sort order: pozwala wybrać sposób sortowania elementów w aktualnym folderze;
   • Navigate
    • Open quickly… (CMD+P): pozwala wyszukać element i natychmiast go otworzyć;
   • Features
    • Detect link from pasteboard: określa czy linki ze schowka mają być automatycznie wykrywane przez program. Najważniejszą opcją w tym podmenu jest “Enable”. Reszta dostępnych elementów dotyczy już wyglądu okna modalnego dostępnego po wykryciu łącza w schowku.

Ustawienia aplikacji dla MacOS

Poniżej opiszę najważniejsze preferencje dostępne w Anybox dla systemu MacOS. Lista ta nie jest kompletna dlatego zachęcam do samodzielnej eksploracji.

General

 • Launch at login: kontroluje czy aplikacja ma się uruchamiać wraz z systemem MacOS;
 • Clear cache: jeżeli program działa wolno, występują problemy z synchronizacją lub inne problemy wyczyszczenie pamięci podręcznej może pomóc;
 • Accessibility: pozwala nadać aplikacji uprawnienia ułatwień dostępu;
 • API key: nasz prywatny klucz dostępu służący do zarządzania aplikacją poprzez interfejs REST;
 • Usage: pokazuje różne statystyki dotyczące naszego korzystania z aplikacji.

Behaviours

 • Show Services submenu in main window’s menu: zaznaczenie tej opcji spowoduje pokazanie menu “usługi” w głównym menu aplikacji;
 • Show confirmation window after saving: kontroluje czy po zachowaniu elementu ma zostać wyświetlone okno modalne z potwierdzeniem tej operacji;
 • Strip common tracking from URL on saving: pozwala usunąć parametry śledzące z adresów stron;
 • Expand short links on saving: zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne rozszerzenie skróconych adresów URL, na przykład popularne youtube;
 • Capture screenshots: kontroluje czy zrzuty ekranu stron mają być również zachowane.

Appearance

 • Show dock icon: zaznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie aplikacji z listy otwartych okien a także docka;
 • Show general menu bar icon: opcja ta kontroluje czy aplikacja Anybox ma wyświetlać się w pasku menu;
 • Show list count: kontroluje czy liczba elementów ma być pokazywana obok listy.

Shortcuts

 • Open main window: pozwala przypisać skrót który otworzy nowe okno programu z dowolnego miejsca systemu.
 • Quick save: pozwala przypisać skrót który zapisze zawartość schowka w programie Anybox.;
 • Save current tab: pozwala przypisać skrót który zapisze aktualnie otwartą kartę przeglądarki w programie Anybox;
 • Copy URL of currente tab: kopiuje adres aktualnie otwartej strony do schowka.

Słów kilka o wersji mobilnej

Okno główne aplikacji na iPhone jest bardzo proste. Zaraz po uruchomieniu aplikacji mamy do dyspozycji wszystkie nasze listy. Pod nimi znajdują się typy elementów obsługiwanych przez Anyboxa, to jest “Linki, notatki, obrazki, pliki”. Pod spodem znajdują się tagi, jeszcze niżej foldery i w reszcie na samym dole mamy pasek narzędzi który pozwala nam dodać nowy element, otworzyć interfejs szybkiego szukania o którym opowiadałem wcześniej a także otworzyć ustawienia aplikacji które w dużej mierze są takie same jak ich komputerowe odpowiedniki. Trzykrotne stuknięcie bądź też dwuklik z przytrzymaniem na liście otworzy nam menu z następującymi opcjami:

 • Change icon: pozwala zmienić ikonę listy;
 • Copy deeplink: pozwala skopiować link otwierający zaznaczoną listę w aplikacji Anybox. Przydatny na przykład w automatyzacjach czy skrótach Siri;
 • Sidebar configuration: otwiera interfejs konfiguracji paska bocznego.

epilog

W tym artykule skupiłem się głównie na komputerowej wersji programu Anybox. Wynika to z faktu że mobilna wersja jest bardzo podobna do swojego desktopowego odpowiednika, toteż wiele rzeczy musiałbym po prostu przepisać od nowa lub też odsyłać was do wcześniejszych sekcji tego artykułu. Ale jeżeli uważacie że wersja mobilna musi mieć swoje 5 minut na łamach Tyfloświata, to oczywiście zapraszam do kontaktu mailowego pod adresem nuno69a@gmail.com.

 

Arkadiusz Świętnicki

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top