Logo Tyfloświat
Dłonie odczytujące kartę zapisaną Alfabetem Braille'a.

Dzięki staraniom Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego opracowany w tej jednostce „Atlas Białorusi dla osób niewidzących i słabowidzących” trafi do szkół specjalnych u naszego wschodniego sąsiada.
Atlas opracowała w ramach swojej pracy magisterskiej Nadzeya Avizhych. Dzięki wsparciu WGiSR UW wydrukowanych zostanie przynajmniej 20 egzemplarzy tej publikacji, które następnie przekazane zostaną do szkół specjalnych na Białorusi.
Publikacja składa się z dwóch tomów. Pierwszy zawiera mapy przyrodnicze, a drugi – społeczno-ekonomiczne. Jak podkreślają naukowcy z UW, jest to pierwszy w ogóle atlas Białorusi dla osób niewidomych i słabowidzących. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku stanowi zatem pierwszą okazję do poznania swojej ojczyzny za pomocą map.
W ostatnich dniach pracownikom UW udało się „wygrzać” (tj. doprowadzić mapy do formy wypukłej, możliwej do czytania palcami) pierwsze pełne egzemplarze atlasu, które już zostały wysłane do szkół specjalnych w Mińsku i Mołodecznym na Białorusi.
Źródło: https://geoforum.pl/news/30000/atlasy-z-uw-trafia-do-niewidomych-na-bialorusi

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top