Logo Tyfloświat

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszaa do udziału w Projekcie „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”.
• Kończysz naukę lub właśnie ją skończyłeś?
• Chcesz znaleźć ciekawą pracę?
• Nie wiesz, jak zabrać się do jej skutecznego szukania?
• Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje?
• Potrzebujesz nauczyć się czegoś, czego wymagają pracodawcy?
• Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe?
Okres realizacji Projektu: 01.04.2015r. – 31.03.2016r.
Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Rekrutacja do Projektu rusza już 1 kwietnia 2015r. – liczba miejsc jest bardzo ograniczona.
Nie bądź bierny – skorzystaj, zwiększ wiedzę i kompetencje, zdobądź doświadczenie podczas stażu, wejdź na rynek pracy.
Czemu służy Projekt?
• zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy,
• udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku kompercyjnego,
• zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.
Z czego możesz skorzystać?
• z indywidualnego wsparcia coacha, pomagającego ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy,
• z indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, prawa dot. niepełnosprawności, pracy, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia i innych,
• z warsztatów umiejętności miękkich i twardych,
• z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
• ze specjalistycznych kursów zawodowych z otwartego rynku (komercyjnych), dopasowanych do indywidualnych potrzeb (50% uczestników),
• z trzymiesięcznego, płatnego stażu, realizowanego przede wszystkim w jednostkach administracji publicznej (90% uczestników).
Jakie są warunki uczestnictwa?
• motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
• brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu i na dzień 01.04.2015r.,
• wiek aktywności zawodowej,
• posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
• przejście procesu rekrutacji do Projektu,
• pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły.
Gdzie można dowiedzieć się więcej nt Projektu?
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
• ul. Wybickiego 3a 31-261 Kraków, tel. (12) 629-85-14
• pl. Konstytucji 5/4 00-657 Warszawa, tel (22) 400-50-73
Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top