Logo Tyfloświat

W Numerze

 • Dziecko niepełnosprawne – wsparcie systemowe
  Joanna Piwowońska, Agnieszka Niedźwiedzka oraz Izabela Wisła przeprowadzają rodziców przez meandry systemu wsparcia rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

 • Szkoły specjalne wciąż potrzebne
  Monika Kacprzak stara się odpowiedzieć na pytanie, czy trend, zgodnie z którym wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami powinny uczęszczać przede wszystkim do szkół ogólnodostępnych, jest właściwy.

 • Nauczyciel z duszą
  Czy nauczyciel z dysfunkcją wzroku znajdzie pracę w zawodzie? Co może dać uczniom obcowanie z pedagogiem z niepełnosprawnością? Na te i inne pytania odpowiada Monika Kacprzak.

 • System prawie doskonały
  Czy polski system oświaty jest w stanie zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami odpowiednie wsparcie, wynikające ze zwiększonych potrzeb edukacyjnych? Dlaczego między teorią i praktyką istnieje przepaść?

 • Nauka języka obcego przez Internet
  Czy osoba niewidoma może bez niczyjej pomocy nauczyć się języka obcego? Czy dostępne w Internecie kursy on-line są dostępne? Jak wykorzystać czarnodrukowe słowniki i rozmówki? Własne doświadczenia przelewa na papier Monika Kacprzak

 • Zagraniczne biblioteki dla niewidomych – możliwości i osiągnięcia
  Czy podpisany przez Polskę Traktat z Marrakeszu przyczyni się do zwiększenia dostępu osób z dysfunkcją wzroku do obcojęzycznych wydawnictw? Rzeczywistość z teorią porównuje Agnieszka Pelczarska.

 • Usłyszeć kosmos
  Czy osoba niewidoma może zainteresować się astronomią? Jak wzbudzić w niewidomych uczniach zainteresowanie tą dziedziną nauki i z jakich pomocy dydaktycznych skorzystać, by nauka była przyjemna i efektywna?

 • Nie widzisz? No to musisz się nauczyć kaligrafii!
  Marek Jakubowski rzuca światło na rzeczywistość szkolną dzieci niewidomych w początkowych latach rozwoju myśli tyflologicznej.

 • Technologia druku 3D
  Druk 3D to stosunkowo nowe na polskim rynku rozwiązanie. Czy może ono przyczynić się do zwiększenia dostępności do informacji osób niewidomych? Jakie zastosowanie znajdzie w oświacie?

 • Ogłoszenie

WYDAWCA

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3a,
31-261 Kraków
http://www.firr.org.pl
tel.: (+48) 12 629 85 14;
faks: (+48) 12 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II
64, 32-091 Michałowice
http://www.utilitia.pl
tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

SKŁAD KOMPUTEROWY
Sławomir Mirski

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE
t9t

DRUK e-mail:reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top