Logo Tyfloświat

W Numerze

 • Niewidomy tłumacz na rynku pracy
  Dr Wojciech Figiel, autor rozprawy doktorskiej pt. „Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku”, która zdobyła główną nagrodę w XIV edycji organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu „Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie podejmujące tematykę niepełnosprawności, przybliża nam zagadnienie dostępności zawodu tłumacza dla osób niewidomych.

 • Crowdsourcing w podróży
  Paweł Masarczyk podpowiada, w jaki sposób korzystać z zasobów ludzkich w podróży czy w nowym miejscu zamieszkania.

 • Podsumowanie roku 2017 w technologiach asystujących dla osób z dysfunkcją wzroku
  Michał Kasperczak, tradycyjnie już, dokonuje podsumowania najważniejszych w 2017 r. trendów i wydarzeń w dziedzinie tyflotechnologii.

 • Nowości w Windows 10
  Kamil Żak stara się odpowiedzieć na pytanie, czy system Windows 10, po kilku latach jego funkcjonowania na rynku, stał się na tyle stabilny i przyjazny dla użytkowników z dysfunkcją wzroku, że można bez obaw wyposażyć w niego swój komputer.

 • Digitalizacja nagrań analogowych
  Kamil Kaczyński podpowiada, jak sprawić, by nasze ulubione albumy, pocztówki dźwiękowe, nagrania z rodzinnych uroczystości i innych ważnych dla nas wydarzeń, przechowywane na nośnikach analogowych, nie odeszły w niepamięć wraz ze zmierzchem ery magnetofonów.

 • Edytory tekstu dostępne z VoiceOverem
  Michał Kasperczak prezentuje bardziej i mniej przyjazne dla użytkowników z dysfunkcją wzroku edytory tekstu dostępne na urządzenia spod znaku nadgryzionego jabłka.
WYDAWCA

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3a,
31-261 Kraków
http://www.firr.org.pl
tel.: (+48) 12 629 85 14;
faks: (+48) 12 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II
64, 32-091 Michałowice
http://www.utilitia.pl
tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

SKŁAD KOMPUTEROWY
Sławomir Mirski

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE
t9t

DRUK e-mail:reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top