Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Prawo
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – wyższe kwoty od kwietnia 2020 r.

Art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza nowe kwoty przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń. Zgodnie z nowymi przepisami, kwoty z art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji są następujące:
1. 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (dotąd 1 800 zł),
2. 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dotąd 1 125 zł),
3. 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsja oraz niewidomi
Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:
1. 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600 zł),
2. 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600
zł),
3. 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Zwiększone kwoty będą przysługiwać począwszy od okresu sprawozdawczego kwiecień 2020 r. PFRON odda do użytkowania aplikację SODiR (w tym SODiR off-line), ze zmienionymi wartościami kwot przysługującego dofinansowania, na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Do tego czasu składanie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń za kwiecień 2020 r. nie jest możliwe.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top