Logo Tyfloświat
Sala audytoryjna, wykład, zdjęcie widowni wykonane z góry
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnością ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt PO WER 2.16 W ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Temat szkolenia

Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE Jak lokalnie działać na…

Czytaj więcej Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”

Stos monet i banknotów euro. Na jego szczycie leży kalkulator.
            - Kancelaria Prezydenta RP przygotowała założenia do ustawy wprowadzającej asystencję osobistą dla osób z niepełnosprawnościami 
Dwie postaci, jedna przekazuje drugiej informację przez megafon
Asystenci osobiści osób z niepełnosprawnościami. RPO uczestniczył w debacie u Prezydenta RP• RPO Marcin Wiącek uczestniczył 12 kwietnia 2022 r. w Pałacu Prezydenckim w spotkaniu z cyklu „Forum Deinstytucjonalizacji: uspołecznienie, personalizacja, deinstytucjonalizacja”  • Członkowie zespołu eksperckiego Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przedstawili projekt koncepcji prawnego uregulowania asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami – Ta ustawa jest niezbędna, dlatego…

Czytaj więcej Asystenci osobiści osób z niepełnosprawnościami. RPO uczestniczył w debacie u Prezydenta RP

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
Rok 2022 w kontekście Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych to czas dwóch rocznic: 15-lecia jej podpisania oraz 10-lecia jej ratyfikowania przez Polskę. Konwencja, tak ważna dla budowania zrównoważonego, inkluzywnego społeczeństwa, w którym prawa osób z niepełnosprawnościami są respektowane i szanowane na równi z innymi, nadal jednak nie została wdrożona. Dlatego w 10. rocznicę jej ratyfikowania…

Czytaj więcej Rok 2022 rokiem smutnych rocznic dla Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
• Prawo wszystkich osób do równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją jest uznane zarówno przez Konstytucję, jak i wiążące Polskę prawo międzynarodowe • Dyskryminacja to każde gorsze potraktowanie osoby ze względu na jej cechę osobistą, niezależną od jej wyborów • Najczęściej dostrzegamy dyskryminację ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, rasę, pochodzenie etniczne i narodowość • Rzecznik Praw…

Czytaj więcej 1 marca – Międzynarodowy Dzień Bez Dyskryminacji

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
• Dzień ten ustanowiono, aby promować zrozumienie problemów związanych z niepełnosprawnością i mobilizować do działań na rzecz poszanowania godności i praw osób z niepełnosprawnościami • Tegorocznym tematem  jest „Przywództwo i uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami na rzecz integracyjnego, dostępnego i zrównoważonego świata po pandemii COVID-19” • Należy pilnie przyjąć strategię deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem…

Czytaj więcej 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. RPO wskazuje główne problemy

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
• Nadawcy programów telewizyjnych muszą zapewnić, aby ważne komunikaty np. o pandemii czy klęskach żywiołowych, były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami • Przewiduje to nowelizacja ustawy o rtv, która wchodzi w życie 1 listopada • Takiego zapisu domagał się wiele razy Rzecznik Praw Obywatelskich  • Ponadto audycje nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści, przemocy lub dyskryminujących ze…

Czytaj więcej Ważne komunikaty, dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Programy bez treści dyskryminujących. Zmiana ustawy o rtv 

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
• W Polsce jest sześć systemów orzekania o niepełnosprawności: cztery ws. uprawnień do świadczeń rentowych, piąty - stopnia niepełnosprawności, a szósty – kształcenia specjalnego • Oznacza to konieczność badań obywateli przez różne zespoły orzecznicze, co w przypadku osób chorych wiąże się z dużymi utrudnieniami, zwłaszcza w okresie pandemii • A przepisy są sprzeczne, dezorientują osoby z niepełnosprawnościami i utrudniają korzystanie z…

Czytaj więcej Co z reformą systemu orzecznictwa ws. niepełnosprawności? Rzecznik pyta ministrę Marlenę Maląg

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku dr. Macieja Lisa, pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, który aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, powołanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ubogich. Nagroda jest także elementem wsparcia i promocji osób oraz organizacji zaangażowanych w działania służące równemu traktowaniu osób…

Czytaj więcej Nabór kandydatów do Nagrody RPO dla zaangażowanych w ochronę praw osób z niepełnosprawnościami – edycja 2021

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
• Od osób pobierających rentę socjalną ZUS żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń • Chodzi o sytuacje, gdy przekraczają oni dopuszczalną kwotę przychodu, wynoszącego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób pobierających rentę socjalną  (mają do niej prawo osoby nie mogące pracować ze względu na stan zdrowia). Organy rentowe wydają wobec nich decyzje co do zwrotu nienależnie…

Czytaj więcej Pobierają rentę socjalną – ZUS żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. RPO interweniuje u pełnomocnika osób niepełnosprawnych [AKTUALIZACJA] Minister Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top