Logo Tyfloświat
drewniane litery wysypane na stół
Abyśmy mogli myśleć o podpisaniu dokumentu elektronicznego Profilem Zaufanym, przede wszystkim musimy go w ogóle posiadać. Musi też on zostać autoryzowany w najpopularniejszy sposób, czyli przez internet, za pośrednictwem jednego z banków lub innych dostawców uznawanych przez twórców Profilu Zaufanego.

Podpisujemy dokument Profilem Zaufanym

  1. Aby Profilem Zaufanym podpisać większość dokumentów elektronicznych wystarczy wejść na Rządową stronę,…

    Czytaj więcej Podpisywanie dokumentów elektronicznych Profilem Zaufanym podczas pracy ze screenreaderami

Logo FIRR
Miło nam poinformować, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem, zapisy na XVI konferencję Pełno(s)prawny Student zostały przedłużone. Na wydarzenie zapisywać się można do 28.11 (poniedziałek) poprzez formularz. Przypominamy, że udział w konferencji jest płatny i wynosi 300 zł brutto. Dokonanie wpłaty jest potwierdzeniem udziału w konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji:

Dodatkowe informacje

W sprawach organizacyjnych lub…

Czytaj więcej Zapisy na XVI konferencję Pełno(s)prawny Student przedłużone

VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, 15 listopada 2022 r. Online i offline.
„10 lat Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Co się zmieniło? Co musi się zmienić?” – to hasło przewodnie VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który 15 listopada 2022 r. odbędzie się w Warszawie. Tematyka Kongresu obejmie zarówno refleksję nad bieżącym stanem wdrażania Konwencji, jak i działania na przyszłość. Udział może wziąć każda zainteresowana osoba. Zapisy…

Czytaj więcej Nic o nas bez nas, czyli szczerze o Konwencji. Przyjdź na VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami!

Mikrofon na pierwszym planie. W tle sala wykładowa
VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 15 listopada br. w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Możliwy będzie także udział online. Tegoroczny Kongres organizuje Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami we współpracy z European Disability Forum oraz organizacjami pozarządowymi z całego kraju. Wydarzenie objął honorowym patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich, który będzie również gościem Kongresu.

Co…

Czytaj więcej VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Kobieta spacerująca po mieście z białą laską.
Każda i każdy z nas ma prawo być traktowany na równi z innymi. Rzecznik Praw Obywatelskich od lat działa na rzecz dostępności przestrzeni i usług. Informacje, usługi i instytucje finansowane z pieniędzy publicznych muszą być dostępne również dla tych, którzy mają szczególne potrzeby - osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością intelektualną, korzystających z wózków, osób w spektrum…

Czytaj więcej Świat dostępny dla wszystkich – broszura informacyjna RPO

Sala podczas konferencji. Na pierwszym planie kilka osób uczestniczących w Konwencie, na dalszym planie wyświetlana prezentacja oraz prelegent.

Prace w projekcie Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, trwają. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i…

Czytaj więcej Ustawa wdrażająca Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych – pierwsze opracowania

Niewidoma kobieta z białą laską na ulicy. Okulary zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com
Fundacja Transgresja z Katowic znalazła się w gronie bohaterów „Atlasu dobrych praktyk” , najnowszej publikacji Fundacji Batorego i Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. W 2021 roku przygotowała raport o dostępności komunikacji publicznej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i przekazała go do Zarządu Transportu Metropolitalnego, dlatego jej działanie przekonuje, że aktywni mieszkańcy są w stanie zmieniać swoje otoczenie. To…

Czytaj więcej Fundacja Transgresja z Katowic w gronie bohaterów „Atlasu dobrych praktyk”

Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością, którą opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W broszurze można znaleźć przydatne informacje na temat wsparcia oferowanego przez te instytucje. W informatorze opisaliśmy m.in.:
      • zasady przyznawania rent,
przebieg orzecznictwa lekarskiego,
Sala audytoryjna, wykład, zdjęcie widowni wykonane z góry
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach dla kadr administracji publicznej. Działania odbędą się w ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” (Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób…

Czytaj więcej Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji publicznej

Sala audytoryjna, wykład, zdjęcie widowni wykonane z góry
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnością ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt PO WER 2.16 W ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Temat szkolenia

Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE Jak lokalnie działać na…

Czytaj więcej Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych