Laptop leżący na drewnianym biurku, po jego prawej stronie leży czysta, biała kartka i długopis
Profil zaufany to z założenia ułatwienie dla nas wszystkich. Dzięki niemu możemy uzyskiwać wiele informacji oraz bez wychodzenia z domu potwierdzać różne dokumenty, składając pod nimi podpis elektroniczny, który jest tak samo ważny jak podpis odręczny. Jednak czy w praktyce każdy może korzystać z profilu zaufanego?

Nie dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami

Wydawać by się mogło, że…

Czytaj więcej Profil zaufany nie dla wszystkich

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
• Ankieta spisu w internecie jest niedostępna dla osób niewidomych i słabowidzących; program czytający nie może odczytać części pytań formularza • Osoba transpłciowa, która nie przeszła jeszcze procesu uzgodnienia płci prawnej, jest zaś zmuszona wpisać płeć metrykalną, niezgodną z rzeczywistą • A wątpliwości co do wyboru opcji „żonaty/zamężna” dotyczą osób ze związków jednopłciowych zalegalizowanych za granicą • Z kolei przedstawicielom…

Czytaj więcej Spis powszechny – problemy osób z niepełnosprawnościami i członków grup mniejszościowych. Pismo Rzecznika do GUS

Stos monet i banknotów euro. Na jego szczycie leży kalkulator.
3.3.2021 Unia równości ogłosiła Strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. oto najistotniejsze jej fragmenty: "Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do dobrych warunków w miejscu pracy, do prowadzenia niezależnego życia, do równych szans, do pełnego uczestnictwa w życiu swojej społeczności. Wszyscy mają prawo do życia bez barier. Naszym obowiązkiem jako wspólnoty jest zapewnienie im pełnego uczestnictwa…

Czytaj więcej Unia równości: Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

Rysunek przedstawiający dwa kciuki, pierwszy zielony jest skierowany kciukiem do góry, drugi czerwony jest skierowany kciukiem w dól
Tytuł tego wpisu od dawna chodził mi po głowie. Mam bowiem coraz częściej wrażenie, że w tym całym zamieszaniu z dostępnością zagubiła się gdzieś sama dostępność. Są szkolenia, WCAG, listy sprawdzające, walidatory, audyty, metodyki. A przecież to jest takie proste i wystarczy na chwilę wyłączyć WCAG. Wyłączmy go jednak tylko na chwilę, bo generalnie jest to…

Czytaj więcej WYŁĄCZ WCAG, WŁĄCZ MYŚLENIE

Otwarty kalendarz i trzy notesy na biurku
Na początku marca odbył się kolejny już wideoczat, którego gościem był Pełnomocnik Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, minister Paweł Wdówik. Redaktor portalu Niepelnosprawni.pl Tomasz Przybyszewski zadawał ministrowi pytania, które nadesłali nasi Czytelnicy. Zachęcamy do przeczytania transkrypcji nagrania. Tomasz Przybyszewski, sekretarz redakcji portalu Niepelnosprawni.pl: To jest nasz trzeci live z Panem ministrem. Bardzo dziękujemy za możliwość spotkania.…

Czytaj więcej Wywiad z ministrem Pawłem Wdówikiem – Zapis transmisji live

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością zależą przede wszystkim od jej stopnia. Jednak w niektórych przypadkach istotna jest także przyczyna (symbol) niepełnosprawności. Poniżej opisujemy najważniejsze z rozwiązań, z jakich mogą korzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności narządu wzroku.

Wsparcie ze środków PFRON

Osoby niewidome i słabowidzące mogą ubiegać się o środki…

Czytaj więcej Co przysługuje osobom niewidomym i słabowidzącym?

czarno-białe zdjęcie wózka inwalidzkiego na pustej plaży
Komisja Europejska przedstawia dzisiaj ambitną strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi osobami w UE i poza nią zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, które z równości i niedyskryminacji czynią podstawę polityk UE.…

Czytaj więcej Komisja Europejska przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

Na biurku leżą obok siebie, od lewej laptop, tablet, smartphone
Ostatnio na Twitterze dostałem pytanie, co właściwie daje ustawa o cyfrowej dostępności. Wydawało mi się to oczywiste, ale jednak język przepisów trzeba przetłumaczyć na ludzki. Tym bardziej, że przepisy są skonstruowane w taki sposób, że zmiana nastąpi pod wpływem nacisku obywateli, a nie urzędników. Poniżej zatem tutorial, jak walczyć o cyfrową dostępność.

USTAWA JAKO ŹRÓDŁO PRAWA

Musimy…

Czytaj więcej Masz prawo do cyfrowej dostępności

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością zależą przede wszystkim od jej stopnia. Jednak w niektórych przypadkach istotna jest także przyczyna (symbol) niepełnosprawności. Poniżej opisujemy, z jakich szczególnych rozwiązań mogą korzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności narządu ruchu.

Wsparcie ze środków PFRON

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu mogą ubiegać się o środki…

Czytaj więcej Co przysługuje osobom z niepełnosprawnością ruchową?

w lewym rogu fotografii fragment męskiej sylwetki trzymającej w ręku tablet
Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu oficjalnych konsultacji polskiego tłumaczenia Wytycznych dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG 2.1, które potrwają do 3 grudnia 2020 roku. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją koordynującą (Lead Translation Organization) procedury mającej na celu autoryzację polskiego tłumaczenia. Procedura autoryzacji obejmuje konsultacje kandydującego tłumaczenia z możliwie szerokim gronem zainteresowanych. Po zakończeniu konsultacji…

Czytaj więcej Rozpoczęto oficjalne konsultacje polskiego tłumaczenia WCAG 2.1

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top