Logo Tyfloświat
Biały laptop na stole, obok niego po lewej stronie jest szklanka, a po prawej zeszyt.
https://pixabay.com/pl

Komisja Europejska zadeklarowała przedłużenie w Polsce do końca 2022 r. obowiązujących przepisów dotyczących dofinansowania do wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością. „Nie są jeszcze znane szczegóły rozporządzenia KE 651/2014 – bo o nie tu chodzi – zapowiedziała ona jednak w komunikacie prasowym przedłużenie obowiązywania obecnych przepisów.” – powiedział Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów. Poseł Rzońca w swojej interpelacji (nr 30445) zadawał pytania odnośnie dalszego wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w kwestii dofinansowania do wynagrodzenia.

Aktualnie dofinansowana do wynagrodzeń są realizowane poprzez system SODiR w PFRON. Zgodnie z danymi z 1 marca 2019 roku dofinansowanie otrzymuje około 252 tys. pracowników z niepełnosprawnością. Około 31 tys. pracodawców korzysta z możliwości dofinansowania swoich pracowników. W 2018 roku kwota dofinansowań do wynagrodzeń dla pracowników z niepełnoprawnością wynosiła 3,2 mld zł.

5 lat temu w niektórych krajach Unii Europejskiej pojawiły się głosy, aby kwotę wsparcia obniżyć do 0,01% PKB w danym kraju. Dla Polski oznaczałoby to zmianę kwoty 3,2 mld rocznie na 200 mln zł rocznie. „Za tak drastycznym obniżeniem wsparcia musiałyby pójść ogromne zwolnienia osób niepełnosprawnych z pracy” – podkreślił poseł Rzońca w swojej interpelacji.

Obecnie Komisja Europejska opracowuje ewaluację przepisów dotyczących pomocy publicznej. W Polsce powstała Międzyresortowa Grupa Robocza ds. Pomocy Publicznej, która m.in. pracuje nad stanowiskiem naszego kraju wobec proponowanych przez Komisję Europejską zmian.

Swoje uwagi można zgłaszać poprzez stronę: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top