Logo Tyfloświat

Informujemy, że 16 maja 2012 r. w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. To oznacza, że już niedługo wszystkie publiczne strony internetowe będą musiały być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, wydawca Tyfloświata, brała czynny udział przy konsultacjach tego dokumentu.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top