Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Edukacja
  • Fundacja Edukacji Nowoczesnej proponuje Szkolenia technologiczne dla osób niewidomych i słabowidzących
Tabliczka z napisem "education"

Jednym z obszarów działalności Fundacji Edukacji Nowoczesnej jest organizowanie szkoleń tyfloinformatycznych. Dzięki nim wiele osób z niepełnosprawnością wzroku nauczyło się sprawniejszej obsługi sprzętu komputerowego. Przy okazji realizacji niniejszego zadania zapraszamy mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego do udziału w szkoleniach technologicznych.

W ramach projektu zorganizujemy indywidualne, specjalistyczne szkolenia komputerowe i technologiczne dla 16 osób z dysfunkcją wzroku. Mają one na celu podniesienie umiejętności posługiwania się sprzętem telekomunikacyjnym i oprogramowaniem przez osoby niewidome i niedowidzące. Nabyta wiedza i umiejętności pomogą beneficjentom projektu nie tylko w radzeniu sobie z problemami technicznymi, ale także ułatwi aktywne poszukiwanie pracy oraz podjęcie pracy zdalnej za pośrednictwem środków komunikowania na odległość. Podczas szkoleń OzN nauczą się m.in. obsługi: podstawowego i specjalistycznego sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, lektorskich i brajlowskich. Główny nacisk zostanie położony na poprawę funkcjonowania społecznego i zawodowego beneficjentów, poprzez nauczenie ich obsługi dostępnych rozwiązań ułatwiających poruszanie się oraz programów odczytu tekstu, np. NVDA. Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:

e-mail: p.mroz@fen.net.pl
tel.: 513684069

Projekt realizowany od 10.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Pełna informacja dostępna pod adresem: https://fen.net.pl/szkolenia-technologiczne-dla-osob-niewidomych-i-slabowidzacych-na-terenie-woj-warminsko-mazurskiego-2022/

 

źródło: Fundacja Edukacji Nowoczesnej.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top