Logo Tyfloświat

 

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska  dr hab. Waldemar Ossowski serdecznie zapraszają na I Ogólnopolską Konferencję „Prosimy dotykać eksponatów”, która odbędzie się 18 kwietnia 2016 roku, o godzinie 9.00.

Konferencja inspirowana jest wystawą „Prosimy dotykać eksponatów”, prezentowaną  w Dworze Artusa i dotyczyć będzie problemów dostosowania instytucji kulturalnych  o charakterze wystawienniczym do potrzeb osób z dysfunkcjami poznawczymi.

Cel konferencji:

Eksponaty na wystawiePodczas spotkania zastanowimy się, jak można skonstruować ofertę kulturalną, skierowaną szczególnie do osób niewidomych i słabowidzących, którzy są grupą, stanowiącą największe wyzwanie w przestrzeni muzealnej spośród wszystkich występujących niepełnosprawności.

Głównym ośrodkiem działań artystycznych i kulturalnych dedykowanych osobom niepełnosprawnym jest Dwór Artusa. Zaangażowanie tej placówki w wyrównywanie szans i znoszenie barier zostało nagrodzone 3 grudnia 2010 roku nagrodą „Miejsce Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym 2010”.

W odpowiedzi na otrzymaną nobilitację i zapotrzebowanie osób z dysfunkcjami poznawczymi Dział Edukacji, Promocji i PR-u Muzeum Historycznego Miasta Gdańska  w 2012 roku podjął pierwsze próby zorganizowania i adaptacji zabytkowej przestrzeni Dworu Artusa, czego owocem była otwarta 20 grudnia 2013 roku wystawa „Prosimy dotykać eksponatów”. Wystawę odwiedziło już kilkaset osób z dysfunkcją wzroku, ponadto cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem pozostałych zwiedzających, w tym osób starszych
oraz dzieci, przyczyniając się do uwrażliwiania na ten problem w kontekście społeczno-kulturowym.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu! Wstęp oraz udział jest bezpłatny.
Program konferencji w załączniku.

Kontakt:
Monika Kryger, Kierownik Działu Edukacji, Promocji i PR-u MHMG, (58) 76 79  166, m.kryger@mhmg.pl
Anna Małłek-Bojke, Dział Edukacji, Promocji i PR-u MHMG, (58) 76 79 150 edukacja@mhmg.pl

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top