Logo Tyfloświat

Ponad 100 rodziców  przybyło 18 października do Ośrodka dla Dzieci Niewidomych aby uczestniczyć w. Przez kilka godzin rodzice i specjaliści   słuchali wykładów i uczestniczyli w dyskusji dotyczącej polityki edukacyjnej i społecznej, szans osób niewidomych na rynku pracy; wymieniali poglądy i dzielili się doświadczeniami.

Kongres został zorganizowany przez Ośrodek w Owińskach przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu i Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Patronat honorowy objęli: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Bożena Szydłowska –Poseł na Sejm RP i Jan Grabkowski – Starosta Poznański

Dużo emocji wzbudziła dyskusja o wyborze rodzaju edukacji dla dziecka. Na pytanie: szkoła w miejscu zamieszkania czy specjalistyczna placówka z internatem odpowiedzi trzeba udzielić z troską o dobro konkretnego dziecka i przy pełnej specjalistycznej wiedzy o jego możliwościach.  Rodzice muszą mieć prawo do wyboru miejsca edukacji ich dzieci, a zdaniem większości dyskutantów edukacja specjalna powinna być nazywana raczej specjalistyczną z uznaniem dla jej możliwości i osiągnięć.

Kolejne tematy: pomoc społeczna i rynek pracy dla niewidomych zdominowały dyskusję panelową.

Jesteśmy pewni, że potrzebne są kolejne spotkania rodziców i specjalistów, a wnioski z kongresu zostaną przekazane do właściwych władz oświatowych i innych.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top