Logo Tyfloświat

Podczas tegorocznej konferencji Reha for the Blind in Poland już po raz trzynasty rozdano statuetki oraz wyróżnienia idol. Konkurs jak zwykle wzbudził spore zainteresowanie.

Jakkolwiek głosowanie internetowe było dość popularne wśród uczestników konferencji dziwi i zaskakuje fakt, że w jej trakcie nie było możliwe głosowanie w sposób dostępny.

Pierwszego dnia rozdano statuetki oraz wyróżnienia w następujących kategoriach:

Edukacja

Joanna Wrona, MEN, Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych  – za działania wspierające integrację dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach – za działania na rzecz poprawy dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.

Wojciech Stefaniak, wykładowca Politechniki Opolskiej – za osobiste zaangażowanie w aktywizację oraz integrację studentów z dysfunkcją wzroku w społeczności uczelni.

Firma/instytucja

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu posiada oddział dla osób niewidomych i niedowidzących. Budynek biblioteki jest najlepiej dostosowanym do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących obiektem tego rodzaju w Poznaniu.

UKS Oktagon – Klub sportowy. Łączy ludzi z pasją i działa na terenie miasta Katowice od 2013 roku. Na co dzień organizuje treningi z tenisa stołowego, Judo i Jiu-Jitsu, a także zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Jesienią 2015 roku wraz z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zorganizowali pilotażowe szkolenie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, mające na celu podwyższenie poziomu ich bezpieczeństwa, samodzielności oraz aktywności – sportowej jak i w życiu codziennym. Od tamtej pory takie zajęcia organizowane są cyklicznie i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (siedziba w Warszawie). Od 2013 r. w jej skład wchodzi Dział zbiorów dla Niewidomych. To jedyna taka placówka, która kompleksowo, profesjonalnie obsługuje czytelników z dysfunkcją wzroku i jest im przyjazna.

Media

Filantrop naszych czasów – miesięcznik Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”. Głównym założeniem czasopisma jest oddawanie głosu osobom niepełnosprawnym, co jest okazją dla rehabilitacji społecznej, a dla osób pełnosprawnych stanowi szansę poznania środowiska osób niepełnosprawnych.

Adapter.pl to bezpłatny portal filmowy, który przyczynia się do udostępniania sztuki filmowej tak osobom z dysfunkcją wzroku jak i niesłyszącym.

Iwona Murawska – dziennikarka Radia Kielce. W swych audycjach porusza problemy związane z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku.

Idol środowiska

Bartosz Zakrzewski – Absolwent uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz podyplomowo tyflopedagogikę w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Informatykę z technologią Informacyjną na Politechnice Poznańskiej. Zawodowo zajmuje się wsparciem dla niewidomych i niedowidzących studentów UAM. W życiu prywatnym również zawsze chętnie służy pomocą. Do problemów zawsze podchodzi całościowo . Prowadzi liczne szkolenia komputerowe i brajlowskie, z których ludzie na prawdę są zadowoleni. Działa na rzecz zwiększenia społecznej świadomości problemów, z którymi zmagają się w życiu osoby z dysfunkcją wzroku. Chętnie angażuje się w różnego rodzaju projekty, które mogą być pożyteczne dla niepełnosprawnych.

Piotr Niciejewski z wykształcenia socjolog, trener, coach, specjalista ds. społecznych. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje pracując w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem. Prowadzi szkolenia i warsztaty, bierze czynny udział w projektach aktywizujących zawodowo i społecznie osoby wykluczone. Swoimi działaniami zyskał nie tylko sympatię podopiecznych ale i uznanie środowiska.

Urząd

Katarzyna Glema – członek Miejskiej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych w Poznaniu. Działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących, a także w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej”. Jest osobą widzącą bardzo zaangażowaną w działalność na rzecz osób niewidomych. Pani Glema jest m.in. ekspertem od nauki orientacji przestrzennej. Jej działalność integruje środowisko osób niewidomych w Poznaniu. Jest niezwykle aktywna i przyczynia się do rehabilitacji społecznej wielu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Podinsp. Małgorzata Biernacka – Podinspektor w Miejskiej Komendzie Policji w Katowicach. Dzięki Jej zaangażowaniu w działania na rzecz niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, powstało wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym oraz podniesienie świadomości społeczeństwa na temat problemów i potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Strzałem w dziesiątkę okazał się Jej pomysł na nowatorski projekt kursu samoobrony dla osób z dysfunkcją wzroku, który cieszy się w środowisku ogromnym zainteresowaniem.

Tytuł IDOL w kategorii FIRMA/WYSTAWCA otrzymała firma Pirs Creative Lab. Rozwiązania proponowane przez Pirs charakteryzują się prostotą i elegancją.  Proponowane produkty mają na celu rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb w sposób dyskretny.

Wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca otrzymały: Pani Joanna Stolman (biżuteria ręcznie robiona) oraz Pani Barbara Wawrzoła (malarstwo).

Tytuł IDOL w kategorii PRODUKT ROKU DLA NIEWIDOMYCH otrzymał BRAINPORT firmy Inter-Medix.

Wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca otrzymał Seeing Assistant Move firmy Transition Technologies.

Wyróżnienie za zajęcie trzeciego miejsca otrzymała Mapa Świata dla Niewidomych firmy Altix.

Tytuł IDOL w kategorii PRODUKT ROKU DLA SŁABOWIDZĄCYCH otrzymał PlexTalk Linio Pocket firmy Shinano Kenshi

Wyróżnienie za zajęcie 2 miejsca otrzymały: Optelec Travel HD firmy Optelec oraz Onyx HD firmy Freedom Scientific.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top