Logo Tyfloświat

Po raz drugi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ma zaszczyt i przyjemność zorganizować INNOVATHON DLA DOSTĘPNOŚCI w Warszawie!

Podczas 7 godzinnego maratonu projektowania będziemy wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania ułatwiające dostęp do usług, produktów, przestrzeni publicznych dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami. Celem jest także inspirowanie i wspieranie w poszukiwaniu innowacji i rozwiązań problemów społecznych z obszaru dostępności. Uczestnicy wydarzenia w ramach zajęć warsztatowych będą pracowali nad prototypami rozwiązań, następnie je publicznie prezentowali.

KIEDY? 30 stycznia 2020
Marzyciele i Rzemieślnicy Dom Innowacji Społecznych
ul. Bracka 25,
Warszawa OD GODZINY 10.00 – 17.00

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top