Logo Tyfloświat
Na zdjęciu widzimy fragment laptopa i słuchawki leżące za nim

Projekt “iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich” realizowany przez Fundację
Audiodeskrypcja
jest spełnianiem marzenia o stworzeniu wirtualnej, wielozmysłowej historii sztuki w postaci edukacyjnej platformy internetowej.
Przedstawianą na niej historię sztuki, czyli dzieje malarstwa, rzeźby i architektury, tworzą dzieła uznawane przez krytyków i historyków sztuki za mistrzowskie wypowiedzi artystów żyjących w różnym czasie i miejscu. To historia opowiedziana dziełami artystów przemawiających do wzroku poprzez faktury, bryły, punkty i kreski, plamy barwne o różnym natężeniu światła i cienia, którą za pomocą słów, dźwięków i dotyku pragniemy uczynić dostępną dla wszystkich.
Fundacja
Audiodeskrypcja
jest pionierem audiodeskrypcji i kompleksowego udostępniania sztuki osobom, które nie widzą od urodzenia, całkowicie lub częściowo straciły wzrok, a chcą uczestniczyć w kulturze w możliwie pełny i wartościowy sposób.
Podczas pięciu pierwszych etapów realizacji projektu na portalu iSztuka.edu.pl udostępnione zostały 324 dzieła – od prehistorii po XIX wiek. Do końca 2020 roku katalog obejmie już ponad czterysta pozycji. Najnowsze dzieła pochodzą z XX wieku (do końca lat 60.).
Źródło: isztuka.edu.pl

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top