Logo Tyfloświat
Nowoczesny pociąg na peronie dworca kolejowego.

Z okazji Europejskiego Roku Kolei zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego Ogólnopolskim Forum Kolejowym „Kolej dostępna dla wszystkich”. Wydarzenie dotyczyć będzie dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej. Forum odbędzie się 4 listopada 2021 r. (czwartek) w formie online. Kto może wziąć udział w wydarzeniu? Do udziału w spotkaniu zapraszamy: przedstawicieli przewoźników, przedstawicieli podmiotów działających na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, zarządców infrastruktury, organizatorów publicznego transportu zbiorowego, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Jak wziąć udział w konferencji? Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o rejestrację do 29 października br. poprzez formularz rejestracyjny: https://utk.gov.pl/pl/wolnytekst/18041,Ogolnopolskie-Forum-Kolejowe-pt-Kolej-dostepna-dla-wszystkich.html Zarejestrowani uczestnicy otrzymają 2-3 listopada br. link umożliwiający udział w wideokonferencji. Liczba miejsc jest ograniczona. Program wydarzenia Pełen program wydarzenia poniżej:
ROZPOCZĘCIE 10:00
– 10:05 – przywitanie uczestników (UTK)
10:05 – 10:15 – Słowo wstępne i otwarcie Forum dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK
CZĘŚĆ I – Prezentacje
10:15 – 10:30 Niepełnosprawność a rzeczywista dostępność – działania strategiczne Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
10:30 – 10:45 – Kolej w programie „Dostępność plus” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
10:45 – 11:00 – Fundusze europejskie na dostępność transportu kolejowego Centrum Unijnych Projektów Transportowych
11:00 – 11:15 – Transport kolejowy dostępny dla wszystkich – dokonania i wyzwania Urząd Transportu Kolejowego
11:15 – 11:30 – Dostępność transportu kolejowego z perspektywy przewoźnika Łódzka Kolej Aglomeracyjna
11:30 – 11:45 – Dostępna infrastruktura dworcowa – stan obecny i plany PKP S.A.
11:45 – 12:00 – Dostępne perony i informacja pasażerska PKP PLK S.A.
12:00 – 12:15 – Dostępność taboru – perspektywa projektanta i producenta Pesa Bydgoszcz S.A.
12:15 – 12:30 – Dostępność transportu kolejowego z perspektywy pasażera Fundacja Integracja
12:30 – 12:40 – Przerwa techniczna
CZĘŚĆ II – Debata
12:40 – 14:00 – Kolej dostępna dla wszystkich?
Uczestnicy:
– dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK
– PKP Intercity S.A.
– Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
– PKP PLK S.A.
– Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej
14:00 – Zakończenie i podsumowanie – dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK
informujemy, że agenda niniejszego wydarzenia może ulec zmianom

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081,
REGON: 015481433
Tel.: 22 749 14 00,
fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl
email: utk@utk.gov.pl

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top