Logo Tyfloświat
Grupa muzyków, grających na instrumentach.

Filharmonia Śląska po raz kolejny zwraca się w kierunku osób niewidomych i niedowidzących i kontynuuje inicjatywę „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Między 11, a 13 grudnia odbędzie się druga edycja tego projektu, oczywiście w całości online.
529041_Z0DT_1000x1000_83.png
  
Filharmonia Śląska zaprasza na koncerty on-line
Filharmonia Śląska
Trzy koncerty, w tym dwa przeznaczone dla młodszych odbiorców, wpiszą się w ideę integracji osób pełnosprawnych z osobami z dysfunkcją wzroku. Jednym z celów projektu jest skłonienie osób zdrowych do odbioru sztuki zmysłami pozawzrokowymi, dlatego zeszłoroczna edycja zakładała uczestnictwo w koncertach z opaskami na oczach oraz dodatkowe bodźce zapachowe.
W tym roku projekt musiał zostać dostosowany do swojej internetowej formy. Koncerty zostaną więc wzbogacone o komentarz, który osobom niewidomym pomoże wyobrazić sobie przestrzeń, w której rozbrzmiewa muzyka. Pełnosprawnym odbiorcom z kolei pozwoli spróbować zrozumieć sposób postrzegania świata, doświadczanego bez udziału wzroku.
Nagrania zostaną także udostępnione w wersji cyfrowej placówkom wspierającym osoby niewidome wraz ze specjalną publikacją wydaną brajlem, uzupełniającą treść płynącą z programu koncertu.
11 grudnia o godz. 19.00 zabrzmią dzieła Vivaldiego, Griega i Corellego, a także kolędy i piosenki świąteczne. 12 i 13 grudnia o godz. 11:30 odbędą się koncerty familijne, poruszające tematykę muzycznych podróży do krajów bałkańskich oraz odnoszące się do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia poprzez fragmenty Suity baletowej „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego.
Wszystkie koncerty dostępne będą bezpłatnie na kanale YouTube oraz Facebooku Filharmonii Śląskiej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Źródło: https://www.radioem.pl/doc/6646045.Katowice-Tam-siegaj-gdzie-wzrok-nie-siega-Filharmonia-zaprasza

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top