Logo Tyfloświat

Pełno(s)prawny Student III

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej kształceniu wyższemu osób niepełnosprawnych. Kierujemy ją przede wszystkim do osób zajmujących się na codzień organizacją pracy uczelni wyższych z uwzględnieniem potrzeb studentów niepełnosprawnych, jednakże gorąco zapraszamy również przedstawicieli władz uczelni oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Konferencja jest dofinansowana ze środków PFRON.

Tym razem zapraszamy do dyskusji na temat możliwości wykorzystania dotacji budżetowej na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych, proponowanych zmian prawnych oraz organizacji systemu wsparcia. Wzorem lat ubiegłych przedstawimy dobre praktyki, stosowane z powodzeniem przez uczelnie w celu usprawnienia procesu kształcenia osób niepełnosprawnych.

Termin. Konferencja odbędzie się w dniach: 16-17 września 2009 r.

Miejsce. Hotel Best Western Premier w Krakowie

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom jeden nocleg oraz pełne wyżywienie w trakcie trwania konferencji.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Agatą Szal: tel. (012) 629-85-14, (0-663) 88-33-41, e-mail Agata.Szal@firr.org.pl lub Bartoszem Lewackim: tel. (012) 629-85-14, (0-663) 88-33-36, e-mail Bartosz.Lewacki@firr.org.pl.

Prosimy o przesłanie podpisanych formularzy zgłoszeniowych do 10 września 2009 r. faksem na numer: (0-12) 629-85-15 lub e-mailem: Agata.Szal@firr.org.pl, Bartosz.Lewacki@firr.org.pl.

Każdy zarejestrowany uczestnik konferencji otrzyma potwierdzenie rejestracji zawierające informacje na temat szczegółowego programu konferencji, miejsca obrad, zakwaterowania itp.

Konferencja realizowana jest pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego

Logo Małopolska

Patroni medialni konferencji: TVP Kraków, Polskie Radio Kraków, Czasopismo Tyfloświat

TVP Kraków i Radio Kraków

Logo Tyfloświat

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top