Logo Tyfloświat

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w dniach 25 października, w Krakowie organizuje IV edycję konferencji pod hasłem: PEŁNOSPRAWNY STUDENT, adresowanej do przedstawicieli wyższych uczelni.

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z dostępnymi rozwiązaniami technicznymi, zwiększającymi dostęp osób niepełnosprawnych do studiów wyższych, wymiany doświadczeń oraz uczestnictwa w prezentacji dobrych praktyk, stosowanych przez uczelnie. Zakres tematyczny Konferencji:

? Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – proponowane zmiany w kontekście zapewnienia dostępu do studiów osobom niepełnosprawnym,

? Profesjonalne systemy wspomagania słuchu jako narzędzie wspierające dla studentów głuchych i słabosłyszących,

? Student z zaburzeniami psychicznymi ? formy wsparcia w środowisku akademickim,

? Praktyczne aspekty wykorzystania dotacji na kształcenie studentów niepełnosprawnych ? prezentacja dobrych praktyk,

? The Role of Disability Services in Higher Education (Rola Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkolnictwie Wyższym),

? Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na lata 2008 ? 2010 ? prezentacja wyników.

Do udziału zgłosili się przedstawiciele uczelni z całej Polski.

Konferencja odbędzie się w dniach: 25 października 2010 r. w Krakowie w Auditorium Maximum (ul. Krupnicza 35).

Godziny trwania: 09:00 – 17:00

Partner Konferencji: Urząd Miasta Krakowa

Logo Urzędu Miasta Krakowa

Konferencja pod patronatem:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej

Logo Województwa małopolskiego Logo TVP Kraków Logo Tyfloświata

 

 

 

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top