Logo Tyfloświat
Na ciemnym tle nazwa oraz informacje o konferencji Pelno(s)prawny student.
autor Monika Bartkowicz

14 listopada 2019 roku odbędzie się XIII edycja konferencji Pełno(s)prawny Student. W tym roku spotkamy się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, BUDYNEK A-V, przy ul. Prądnickiej 80. Konferencja będzie trwała od 9.00-17.00

Konferencja ta organizowana jest przez naszą Fundację od 2006 roku i każdego roku gromadzi liczne grono uczestniczek i uczestników. Dostęp do szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnościami to nie tylko szansa na niezależne życie, ale też możliwość stałego rozwoju. Każdego roku staramy się wybierać aktualne i ważne tematy.

Tematy tegorocznej konferencji

Będziemy rozmawiać: o funduszu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, konkursie w ramach Osi III PO WER – Uczelnia dostępna, konkursie w ramach Osi III PO WER – projektowanie uniwersalne (założenia, warunki oraz standardy kosztów ustalone w konkursie). Poznamy też kluczowe aspekty funkcjonowania w środowisku osób z niepełnosprawnością wzroku. Uczestnicy konferencji będą też mieli okazję zapoznać się z wiedzą na temat echolokacji – niedocenianej umiejętności w poruszaniu się osób niewidomych i słabowidzących.

Zaproszeni eksperci z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele środowisk uczelni wyższych i organizacji pozarządowych podzielą się wiedzą, doświadczeniami oraz uwagami związanymi z wyżej wymienionymi projektami.

Zapowiada się więc dużo ciekawych dyskusji.

Program Konferencji:

09:00 – 09:30 – rejestracja uczestników,

09:30 – 10:00 – otwarcie Konferencji,

10.00 – 11.30 – Fundusz wsparcia osób z niepełnosprawnościami – wdrażanie zmian (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),

11:30-12:00 – przerwa kawowa,

12:00 – 13:30 – Uczelnia dostępna – konkurs w ramach Osi III PO WER – podsumowanie naboru (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiciele uczelni i organizacji pozarządowych),

13:30 – 14:15 – obiad,

14:15 – 15:20 – Projektowanie uniwersalne – konkurs w ramach Osi III PO WER – założenia, warunki oraz standardy kosztów ustalone dla konkursu (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),

15:20 – 15:40 – Osoby z niepełnosprawnością wzroku – kluczowe aspekty funkcjonowania w środowisku (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie),

15.40 – 16:45 – Echolokacja jako niedoceniana umiejętność w poruszaniu się osób niewidomych i słabowidzących (Kommunikationscentret, Region Hovedstaden; The Institute for Blind and Partially Sighted, IBOS, Denmark),

16:45 – 17:00 – podsumowanie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

grafika zwiera logotypy organizatorów - Gminy Miejskiej Kraków, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, FIRR. Logotypy instytucji współfinansujących: Gminy Miejskiej Kraków oraz projektu echolokacja dla osób z dysfunkcją wzroku, współfinansowanego w ramach programu unii europejskiej Erasmus plus, patronaty honorowe: Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronaty medialne: Radio Kraków, tyfloświat.pl, niepelnosprawni.pl, KSSN, Fundacja Integracja, naszesprawy.pl, TVP3 Kraków

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top