Logo Tyfloświat
Widok z góry na audytorium.
www.pixaby.pl

Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich

21-23.10.2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się XVII edycja Konferencji REHA FOR THE BLIND w 20. rocznicę jej inauguracji pod hasłem „Nowoczesna edukacja i okulistyka przywracające nadzieję”

Plan spotkania w skrócie:

  • 21 października – inauguracja spotkania o godzinie 14.00 w Centrum Nauki Kopernik. W tym miejscu odbędzie się również pierwsza sesja oraz wystawa technologiczna.
  • 22 października – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się sesja naukowa dotycząca nowoczesnej edukacji i okulistyki. Będzie jej towarzyszyła specjalna wystawa prezentująca rozwiązania umożliwiające realizację rehabilitacyjnych i integracyjnych celów. Będzie kontynuowana wystawa i panele dyskusyjne dotyczące technologii w Centrum Nauki Kopernik.
  • 23 października – na UKSW odbędą się panele dyskusyjne i warsztaty szkoleniowe. Będą kontynuowane wystawy zarówno na UKSW jak i w CNK.

Konferencja odbędzie się pod honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Więcej informacji w załączniku:

Źródło: http://szansadlaniewidomych.org/3/116/xvii-edycja-reha-for-the-blind-in-poland

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top