Logo Tyfloświat

W Polsce wg danych GUS z 2010 tylko 1/3 muzeów jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tylko 11% muzeów posiada obiekty przystosowane do zwiedzania przez osoby niewidzące i słabowidzące. W Polsce jest 4,7 mln osób niepełnosprawnych, co stanowi 12,2 proc. ludności kraju.

W najbliższy czwartek, 13 marca br. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, przy ul. Anielewicza 6 odbędzie się pierwsza ogólnopolska konferencja „Zero barier – muzea dla niepełnosprawnych” organizowana przez Fundację Zero Barier, w ramach projektu „Zero Barier – Polska bez ograniczeń”. Konferencja skierowana jest do muzealników
z całego kraju. Udział w niej zapowiedziało ponad 100 osób.

Konferencja poświęcona aktualnym problemom i praktycznym rozwiązaniom dot. przystosowywania muzeów dla potrzeb osób niepełnosprawnych odbędzie się pod patronatem Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM-UNESCO.

Uczestnictwo w konferencji potwierdzili: naukowcy, eksperci i specjaliści od dostosowywania obiektów dla osób z różnymi dysfunkcjami. Podczas konferencji prezentowane będą najnowsze rozwiązania a także przeprowadzone będzie dyskusja dot. sposobów przystosowywania muzeów dla osób niepełnosprawnych. Prelegenci wskażą również możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje dla muzeów. Uczestnicy konferencji dowiedzą się jak postępować z osobą na wózku inwalidzkim, niewidomą i głuchoniemą.
W kuluarach prezentowane będą przykłady ciekawych rozwiązań dla niepełnosprawnych. Każdy
z uczestników konferencji otrzyma pierwszy ogólnopolski przewodnik turystyczny dla niepełnosprawnych „Zero Barier –Polska bez ograniczeń”.

Konferencja organizowana jest przy współudziale: Agencji interaktywnej E1, firmy OK – Olgierd Kosiba oraz Wydawnictwa BOSZ.

***

Projekt „Zero Barier – Polska bez ograniczeń”

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Zero Barier w 2013 roku i ma na celu aktywizację środowisk niepełnosprawnych oraz promocję miejsc turystycznych i kulturalnych przyjaznych niepełnosprawnym. Działania obejmują portal www.zerobarier.pl, książkowe wydanie przewodnika turystycznego dla osób niepełnosprawnych „Zero Barier – Polska bez ograniczeń” oraz cykl szkoleń i konferencji poświęconych tematyce niepełnosprawności. Strona internetowa wraz z wydrukowanym przewodnikiem to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Patronat honorowy nad projektem objął Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM UNESCO. Strategicznym sponsorem projektu jest PZU.

Fundacja Zero Barier

Fundacja Zero Barier założona została w celu likwidacji barier między osobami niepełnosprawnymi i resztą społeczeństwa, aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego oraz promocji miejsc turystycznych i kulturalnych przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Fundacja realizuje swoje cele poprzez innowacyjne projekty promujące integrację osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top