Logo Tyfloświat

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła konsultacje społeczne projektu Stanowiska, które odnosi się do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do udziału!

 

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2016 r. poz. 639) zobowiązuje nadawców programów telewizyjnych do zapewnienia osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją wzroku i z dysfunkcją słuchu dostępu do tych programów poprzez wprowadzenie odpowiednich udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących i tłumaczenia na język migowy w taki sposób, aby co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu (z wyłączeniem reklam i telesprzedaży) było wyposażone w takie udogodnienia. Ustawa nie formułuje jednak zaleceń odnośnie konieczności i sposobu informowania odbiorcy o terminie emisji, czasie trwania oraz rodzaju udogodnień, w które dana audycja jest wyposażona. 

Projekt Stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczy sposobu informowania odbiorców programów telewizyjnych o rodzaju, terminie emisji i czasie trwania audycji wyposażonych w udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i z dysfunkcją słuchu.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii zainteresowanych stron odnośnie poszczególnych zapisów prezentowanego dokumentu.

 

Treść dokumentu (projekt Stanowiska KRRiT) dostępna jest w załączniku poniżej:

Projekt stanowiska KRRiT


Uwagi oraz opinie do projektu można nadsyłać do 31 lipca br.,adres elektroniczny niepelnosprawni_tv@krrit.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa z dopiskiem „Stanowisko w sprawie sposobu informowania o rodzaju, terminie emisji i czasie trwania audycji.”

 

Zapraszamy i zachecamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top