Logo Tyfloświat
Sala audytoryjna, wykład, zdjęcie widowni wykonane z góry

Konwent odbędzie się on-line 14 października br. w godz. 15:30-17:30 w trybie zdalnym. Będzie dotyczył prawa do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Skupimy się na egzekwowaniu dostępności w oparciu o postępowanie skargowe ustanowione przez ustawy dostępnościowe (Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).
Podzielimy się następującymi informacjami:
·         Masz prawo do dostępności
·         Możesz wysłać informację o braku dostępności
·         Możesz wysłać wniosek / żądanie zapewnienia dostępności (elementy obowiązkowe, przykłady)
·         Terminy realizacji dla podmiotów publicznych
·         Możesz wysłać skargę na brak zapewnienia dostępności (elementy obowiązkowe, adresat)
·         Kary dla podmiotów publicznych
Podamy także wzory oraz przykłady wniosków i dokumentów. Opowiemy również o dotychczasowych doświadczeniach z korzystania z tych instrumentów. Prosimy także wszystkie osoby uczestniczące o dzielenie się swoimi doświadczeniami.
Organizatorami Konwentu Dostępnościowego są: Jacek Zadrożny oraz Fronia (Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami).
Osoby kontaktowe: Jacek Zadrożny (jaczad@gmail.com) oraz Alek Waszkielewicz (aleksander.waszkielewicz@fronia.org.pl).
Prosimy o rejestrację przez formularz na Konwent Dostępnościowy Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top