Logo Tyfloświat
Logo projektu Dostępna szkoła, przedstawia zarys dachu budynku na którym w centralnym miejscu znajduje się zegar a nad nim flaga. Poniżej dachu napis DOSTĘPNA SZKOŁA

Mimo, że lipiec nie kojarzy się ze szkołą, to w projekcie Dostępna Szkoła temperatura nie odbiega od słonecznej pogody z ostatnich tygodni. W pierwszych dniach miesiąca opublikowaliśmy wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych złożonych w ramach II naboru. Do drugiego naboru, który zakończył się 31 maja br., zgłoszonych zostało aż 124 wniosków, z czego zdecydowana większość, bo aż 104 w ramach ścieżki A, czyli dla organów prowadzących szkoły z gmin poniżej 50 tys. mieszkańców. Obecnie trwają prace nad oceną merytoryczną wniosków.
Jednocześnie prowadzone są działania z placówkami, które zgłosiły się do projektu w pierwszym naborze. Tam również trwa ocena merytoryczna wniosków, ale już tych właściwych. W zakończonym niedawno roku szkolnym udało się: przeprowadzić nabór wniosków wstępnych, ocenę formalną wniosków wstępnych a potem ocenę merytoryczną, w szkołach przeprowadzono audyty dostępności zwieńczone raportem i opracowaniem Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności oraz w końcu – przeprowadzono rekrutację wniosków właściwych. To były bardzo intensywne miesiące pracy, zwłaszcza, że znaczna ich część mijała w okresie zaostrzonego rygoru sanitarnego z powodu pandemii koronawirusa.
Mimo wakacji – działamy intensywnie. Nasi specjaliści, pochyleni nad wnikliwą oceną wniosków, ciągle odbierają telefony i odpowiadają na pytania kierowane ze szkół. Wyniki ocen merytorycznych w obu naborach spodziewane są jeszcze w lipcu.
Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.  
Źródło: https://firr.org.pl/2021/07/15/lato-ze-szkola-tak-dostepna/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top