Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Wydarzenia
  • Międzynarodowa konferencja: “30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”
Logo przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przeszłość, teraźniejszość przyszłość”, która odbędzie się 13 i 14 października br. w przestrzeniach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz online. Jest to kolejna konferencja organizowana wspólnie z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Dotychczasowe poświęcone były realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Celem konferencji jest prezentacja zagadnień dotyczących kwestii rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w kontekście 30-lecia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Ma być okazją do wymiany poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków niepełnosprawności we współczesnym świecie oraz propozycji rozwiązań w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, zamierzeniem organizatorów jest zwiększenie świadomości społecznej w obszarze dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do rozwiązań polskich i międzynarodowych.
Zaproszeni goście zagraniczni z Australii, Stanów Zjednoczonych, Indii, Chin, Norwegii, Belgii, Niemiec oraz Szwajcarii zaprezentują szerokie spektrum doświadczeń w zakresie systemowych rozwiązań wsparcia osób niepełnosprawnych od projektowania uniwersalnego do zabezpieczenia społecznego. Naukowcy i praktycy z Polski spojrzą na temat rehabilitacji społeczno-zawodowej wobec stojących przed nią wyzwań oraz możliwości, a także odniosą się do tematu dostępności w kontekście różnych rodzajów niepełnosprawności.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencja.pfron.org.pl
Zapraszamy do rejestracji na konferencję
Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/miedzynarodowa-konferencja-30-lat-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-1/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top