Logo Tyfloświat
Laptop leżący na drewnianym biurku, po jego prawej stronie leży czysta, biała kartka i długopis

Firma Google stopniowo zaczęła wprowadzać do swojej usługi Google Meet szereg nowych skrótów klawiszowych. W systemie Windows korzystamy z nich przy pomocy kombinacji klawiszy Alt i CTRL, a na Macu Command i Ctrl. I tak:

 

Spacja będzie wyciszać mikrofon

 • Announce who is currently speaking (powiedz nazwę osoby, która mówi w danej chwili) – Mac: Ctrl + command + s, PC: Ctrl + Alt + s
 • Announce current information about the room (ogłaszaj aktualne informacje na temat aktywnego pokoju) – Mac: Ctrl + command + i, PC: Ctrl + Alt + i
 • Show or hide captions (pokaż lub ukryj napisy) – Mac: c, PC: c
 • Turn on or off camera (włącz lub wyłącz kamerę) – Mac: command + e, PC: Ctrl + e
 • Mute or unmute your microphone (przełączaj wyciszenie mikrofonu) – Mac: command + d, PC: Ctrl + d
 • Increase the number of participant tiles (zwiększ liczbę wyświetlanych uczestników spotkania) – Mac: Ctrl + command + k, PC: Ctrl + Alt + k
 • Decrease the number of participant tiles (zmniejsz wyświetlaną liczbę uczestników spotkania) – Mac: Ctrl + command + j, PC: Ctrl + Alt + j
 • Show or hide meeting chat window (pokaż lub ukryj okno chatu spotkania) – Mac: Ctrl + command + c, PC: Ctrl + Alt + c
 • Show or hide participants (Pokaż lub ukryj uczestników) – Mac: Ctrl + command + p, PC: Ctrl + Alt + p
 • Raise or lower your hand (Podnieś lub opuść rękę) – Mac: Ctrl + command + h, PC: Ctrl + Alt + h
 • Minimize or expand your video (Zminimalizuj lub rozwiń wideo) – Mac: Ctrl + command + m, PC: Ctrl + Alt + m

Źródło: https://coolblindtech.com/google-meet-launches-new-accessibility-features/

 

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top