Logo Tyfloświat

 

19 kwietnia na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się konferencja „Nowe technologie a niepełnosprawność”. Liczba osób z niepełnosprawnościami wzrasta. W tej sytuacji konieczna jest zmiana podejścia do problemu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne muszą zostać włączone w główny nurt życia społecznego. Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie mogą być traktowane jako bariery. Konieczna jest zmiana podejścia polegająca na dostrzeżeniu potencjału twórczego osób z niepełnosprawnościami i potraktowaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością jako bodźca do poszukiwania nowych rozwiązań, czynnika stymulującego rozwój technologii.

Celem konferencji jest pokazanie możliwości, jakie osobom z niepełnosprawnościami dają nowoczesne technologie. Wraz z wydłużeniem się życia ludzkiego wzrasta w społeczeństwie liczba osób z niepełnosprawnościami. Wzrasta zatem także rola tych osób jako konsumentów dóbr i usług oraz aktywnych uczestników życia społecznego. Uczestnicy konferencji chcą pokazać, że rozwiązywanie problemów związanych z niepełnosprawnością może być elementem wpływającym w istotny sposób na rozwój gospodarczy i postęp technologiczny.

Program konferencji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć pod adresem http://www.bon.agh.edu.pl/konferencja/index.php/pl/

Ze swej strony postaramy się przygotować dla czytelników naszego portalu ciekawy materiał z tego wydarzenia.

Damian Przybyła

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top