Logo Tyfloświat

Premier Mateusz Morawiecki powołał Pawła Wdówika na Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Do zadań Pełnomocnika Rządu należy m.in. opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowy-pelnomocnik-rzadu-ds-osob-niepelnosprawnych.html

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top