Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Prawo
  • Od 1 lipca 2019 roku opiekun osoby posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności będzie mógł skorzystać z bezpłatnego pobytu w szpitalu
Dwie kobiety idą korytarzem. Jedna z kobiet trzyma pod rękę drugą, jednocześnie korzysta z pomocy laski.
https://pixabay.com/pl

– Chcemy, by przepisy gwarantujące, że szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów towarzyszącym dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym zaczęły obowiązywać od lipca – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta iRzeczniku Prawa Pacjenta stawia za główny cel zwolnienie z ponoszenia opłat opiekunów oraz rodziców dzieci i osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie to refinansował, oczywiście w pewnej stawce, którą teraz analizujemy – poinformował minister. – Chcielibyśmy, aby od pierwszego lipca weszło to jako produkt Narodowego Funduszu Zdrowia – dodał. Minister zdrowia w swojej wypowiedzi podkreślił wartość pobytu rodzica z dzieckiem w szpitalu, jednocześnie zaznaczający, iż należy postrzegać to jako inwestycję, a nie koszt.

Obecnie pobyt osób bliskich przy pacjencie generuje dla szpitala dodatkowe koszty, którymi jest obciążany opiekun. Koszty te obejmują: korzystanie z łóżka, pościeli oraz mediów a także odzież ochronną i wyżywienie. Szpital ustala czy są pobierane opłaty za wyżej wymienione rzeczy. W istniejących dotychczas przepisach nie ma wzmianki o pobieraniu opłat za obecność opiekuna, ze względu na fakt, że nie zawsze jest ona związana z kosztami dla szpitala. Opiekunowie powinni stosować się do zasad dotyczących przebywania i nocowania w placówce, ustalonych przez dyrekcję podmiotu leczniczego. Niestety niepokojące są głosy opiekunów, którzy wspominają okonieczności ponoszenia opłat min. za korzystanie z krzesła, lodówki, czajnika czy korzystanie z ciepłej wody w łazience.

W myśl nowych przepisów szpitale oraz podmioty lecznicze nie będą miały prawa do pobierania opłat związanych z pobytem opiekuna z dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. Nowe przepisy są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz opiekunów.

 

Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/od-lipca-pobyt-opiekuna-przy-dziecku-lub-osobie-niepelnosprawnej-jest-bezplatny/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top