Logo Tyfloświat
Stos monet i banknotów euro. Na jego szczycie leży kalkulator.

Z końcem sierpnia br. weszło w życie nowe rozporządzenie zmieniające listę towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku VAT. W efekcie stawka w wysokości 8 proc. obejmuje teraz także m.in. urządzenia i maszyny związane z pismem Braille’a oraz nasienie zwierząt. Jednocześnie przedłużono obowiązywanie przepisów pozwalających stosować zerową stawkę  względem darowizn związanych z pandemią koronawirusa.
Rozporządzenie przywraca dla niektórych towarów obniżoną stawkę (8 proc.) i niejako koryguje część zmian wprowadzonych w ramach nowej matrycy stawek VAT.
Stawka na poziomie 8 proc. obejmuje znów urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla ociemniałych), maszyny do pisania dla niewidomych, maszyny poligraficzne do pisma Braille’a oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a. Podobnie jest z nasieniem zwierząt.
W nowym rozporządzeniu Ministerstwa Finansów przewidziano również przedłużenie możliwości czasowego stosowania stawki 0 proc. dla darowizn określonych towarów związanych z ochroną zdrowia. Okres ten przedłużono do dnia odwołania w Polsce stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Rozwiązanie to dotyczy m.in. wyrobów medycznych i farmaceutycznych, testów diagnostycznych oraz materiałów ochronnych, które przekazywane są w ramach darowizn dla m.in. Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, których zadaniem są działania w zakresie zwalczania COVID-19, a także określonych jednostek pomocy społecznej (np. noclegownie, schroniska dla bezdomnych i domy pomocy społecznej).
Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1487).
Nowe przepisy weszły w życie 31 sierpnia 2020 r.
Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

Źródło: https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2020-obnizona-stawka-vat-dla-wiekszej-liczby-towarow_16_45266.htm

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top