Logo Tyfloświat
Logo projektu Dostępna szkoła, przedstawia zarys dachu budynku na którym w centralnym miejscu znajduje się zegar a nad nim flaga. Poniżej dachu napis DOSTĘPNA SZKOŁA

Zgodnie z przewidywaniami w ostatnich dniach lipca ogłoszone zostały wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych w ramach I naboru do projektu. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Projektu www.dostepnaszkola.pl Organy prowadzące placówki edukacyjne, którym przyznano dofinansowanie projektowe, będą teraz zawierać umowy na realizację przedsięwzięć wskazanych we wnioskach. Rozpocznie się tym samym czas fizycznych prac i realnych zmian w kierunku bliższym Modelowi Dostępnej Szkoły. Na ukończenie prac beneficjenci projektu będą mieli czas aż do 2023 roku. Lipiec był też ważnym miesiącem dla tych, którzy brali udział w rekrutacji w ramach drugiego naboru. Wyniki oceny merytorycznej oraz wcześniej – oceny formalnej, także są już dostępne. Dla tej grupy starającej się o dofinansowanie rozpocznie się czas pracy z kwestionariuszem autodiagnozy, przygotowywanie do audytów dostępności prowadzonych przez specjalistów z naszej Fundacji oraz tworzenie Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności. Jesteśmy dumni, że razem z Wami możemy pokazać, że w Dostępnej Szkole jest miejsce dla każdego. Wszystkim na ten czas intensywnej pracy w projekcie oraz wakacyjnego odpoczynku życzymy powodzenia! Łączna suma środków dla obu naborów to aż 49 941 541,75 zł. Projekt zakończy się opracowaniem ostatecznej wersji Modelu Dostępnej Szkoły. Posłużą do tego wnioski zebrane w ramach realizacji zadań w obu naborach partnerstwach Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i Fundacji Fundusz Współpracy oraz partnerstwa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenia Młodych Lubuszan i Politechniki Gdańskiej. Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego Źródło: https://firr.org.pl/2021/07/30/polmetek-wakacji-w-dostepnej-szkole/e

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top