Logo Tyfloświat

Uchwałą Rady Nadzorczej PFRON nr 15/2010, datowaną na 27 maja 2010 r., ustalono warunki preferencyjne dla osób, ubiegających się o wspracie w ramach programu Komputer dla Homera, które ucierpiały w skutek powodzi. Polegają one na:

– możliwości uzyskania przez wnioskodawcę dodatkowych dwudziestu punktów preferencyjnych w trakcie oceny merytorycznej wniosku,

– udzieleniu dofinansowania dla wnioskodawcy, który w wyniku powodzi utracił przedmiot dofinansowany ze środków PFRON z minimalnym udziałem własnym, tj. na zasadach określonych dla ubiegających się o udzielenie wnioskowanej pomocy po raz pierwszy (z uwzględnieniem zasad wyliczania wymaganego udziału własnego w zależności od wysokości dochodów w gospodarstwie domowym).

Warunkiem skorzystania ze szczególnych preferencji jest przedstawienie dokumentu, potwierdzającego poniesioną szkodę oraz fakt jej wystąpienia w wyniku zalania, podtopienia bądź opadów deszczu na terenie objętym powodzią, wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź.

Dodatkowe warunki ustalono także dla osób biorących udział w programie Pegaz 2010 oraz instytucji starających się o wsparcie w ramach programu Wyrównywanie różnic między regionami II.

Tekst uchwały znajdziecie na stronie PFRON.

Źródło: PFRON

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top