Logo Tyfloświat
Nauczyciel przy biurku, przed sobą ma komputer, za nim szkolna tablica z napisem "NEVER GIVE UP"

MŁODZI SPRAWNI JĘZYKOWO

SZKOLENIE INFORMATYCZNE

Wszystkie działania projektowe będą odbywały się online. Wymagają posiadania sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć odbędzie indywidualne szkolenie informatyczne z obsługi programu Zoom i dysku Google. Zapewnimy wsparcie techniczne w trakcie trwania projektu.

KURSY JĘZYKOWE

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursach, do wyboru: z języka angielskiego, z języka niemieckiego lub z języka hiszpańskiego online. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 90 minut w podziale na małe grupy według poziomu zaawansowania. Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych uczestników o połowę poziomu wg klasyfikacji A1-C2. Podczas zajęć skorzystamy z materiałów dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

WARSZTATY ROZWOJOWE

Celem warsztatów rozwojowych jest przygotowanie uczestników do funkcjonowania w nowej, wirtualnej rzeczywistości oraz wzmocnienie ich motywacji do podejmowania wyzwań zawodowych i dalszej edukacji. Podczas warsztatów uczestnicy będą pracowali nad swoją samoświadomością, poczuciem własnej wartości i umiejętnościami pracy w zespole. Poznają też efektywne sposoby na radzenie sobie ze stresem, co pozwoli im z większą łatwością na podejmowanie wyzwań życiowych i osobistych.

ZGŁOŚ SIĘ, JEŚLI

WIEK – Masz od 14 do 45 lat

LOKALIZACJA – Mieszkasz w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – Jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą

SPRZĘT

Posiadasz komputer z dostępem do Internetu

Rekrutacja do trzeciej edycji projektu trwa.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

https://www.sprawnijezykowo.strefai.org.pl/zgloszenie/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

j.krysiak@strefai.org.pl

Kontakt z nadawcą ogłoszenia:

j.krysiak@strefai.org.pl

O Projekcie

Celem projektu szkoleniowego „Młodzi sprawni językowo” jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku od 14do 45 roku życia mieszkające w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców. Działania projektowe odbędą się online i obejmą zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego, szkolenia informatyczne oraz warsztaty rozwojowe. Udział w kursie językowym potwierdzimy certyfikatem ukończenia kursu. Dzięki warsztatom uczestnicy zwiększą swoje kompetencje miękkie przydatne na rynku pracy oraz przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych.

Praca warsztatowa z coachem pozwala na wzmocnienie swojej samoświadomości i motywację do podejmowania działań i podniesienie poczucia własnej wartości, Pomoże uczestnikom w radzeniu sobie na zdalnym rynku pracy, pracę w zespole oraz ułatwi radzenie sobie ze stresem. Wszystkie działania projektowe tj. wstępne szkolenie informatyczne, kursy językowe oraz warsztaty rozwojowe odbędą się online.

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Projekt „Młodzi Sprawni Językowo” pierwsza i druga edycja

Pierwszy projekt Młodzi Sprawni Językowo odbył się w 2020r i był skierowany do osób od 14 do 32 roku życia z dysfunkcją wzroku zamieszkałych w miastach w całej Polsce do 30 000 mieszkańców. Uczestnicy mogli skorzystać z kursu języka angielskiego obejmującego 60 godzin. Kurs odbywał się zdalnie, a przed rozpoczęciem projektu, każdy z uczestników wziął udział w szkoleniu informatycznym, przygotowującym do zajęć.

Dodatkowo oprócz lekcji językowej, na beneficjentów czekały zajęcia z warsztatów. Rozwijali oni swoją samoświadomość, oraz poprawili komunikację.

Druga edycja projektu Młodzi sprawni Językowo odbyła się w 2021 r. Był skierowany do osób z dysfunkcją wzroku z całej Polski w wieku od 14 do 45 roku życia mieszkających w miastach do 30 000 mieszkańców. Zajęcia odbywały się w formie zdalnej. Uczestnicy mogli skorzystać z kursu języka angielskiego lub hiszpańskiego. Lekcje odbywały się dwa razy w tygodniu, po 90 minut każda. Dodatkowo uczniowie mogli skorzystać z warsztatów rozwojowych. Każdy miał szansę na uczestnictwo raz w miesiącu z zajęć grupowych, a dla chętnych dodatkowo odbywały się sesję indywidualne.

Uczestnicy pozytywnie ocenili projekt Młodzi Sprawni Językowo. Podnieśli swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego i hiszpańskiego, również warsztaty rozwojowe, jak podkreślali nasi uczestnicy, dały im wiele pozytywów do życia. Mogli oni się nauczyć rozpoznawać swoje emocje oraz rozwijać i odkrywać motywacją i chęcią do działania.

Oba projekty zostały sfinansowane ze środków Fundacji PZU.

 

Źródło: Fundacja Strefa Innowacji.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top