Logo Tyfloświat
Na ciemnym tle telefon trymany w dłoniach.
www.pixaby.pl

We wtorek 9 lipca rząd przyjął projekt ustawy odnośnie zmiany poszczególnych ustaw w związku z wprowadzaniem rozwiązań e-zdrowia. Wdrażanie rozwiązania mają umożliwić np. zdalne złożenie deklaracji wyboru lekarza, położnej i pielęgniarki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi od Centrum Informacji Rządu „ Projekt zawiera największy w historii pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce i stanowi realizację zapowiedzi zawartych w exposé premiera Mateusza Morawieckiego”. Został przedłożony zdrowia Łukasz Szumowski.

Zmiany, które zostały wprowadzone dają możliwość pacjentom m.in. otrzymania bezpłatnych leków w ramach programu 75+ również w trakcie wizyty u wybranego specjalisty oraz podczas wypisu ze szpitala, utworzenie Internetowego Konta Pacjenta w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzenie profilu zaufanego w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, dostęp do listy placówek, które podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia itd. Dodatkowo pacjenci będą mieli możliwość zarejestrować się do konkretnej placówki medycznej dzięki aplikacji mObywatel, wykupić e-receptę przy użyciu e-dowodu osobistego. Udostępniona zostanie również możliwość oceny jakość usług medycznych finansowanych przez NFZ poprzez interaktywną ankietę.

 „Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe stanie się także wdrożenie e-recepty transgranicznej, tj. możliwej do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej. Projekt wprowadza także zmiany do zasad prowadzenia rejestrów oraz wymiany danych między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych” – Centrum Informacyjne Rządu.

 „Wejście w życie ustawy będzie także stanowiło zakończenie działań ministra zdrowia, dotyczących likwidacji obowiązku stosowania pieczątek (przez usunięcie go z obowiązujących przepisów), a także nałożenie na NFZ obowiązku wyeliminowania ich z dokumentów funkcjonujących na podstawie zarządzeń prezesa w ramach wprowadzanych ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji” – podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu.

 

Źrodło: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Rzad-przyjal-projekt-ustawy-w-zwiazany-z-wdrazaniem-rozwiazan-e-zdrowia,196272,14.html

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top