Logo Tyfloświat
 • Strona główna
 • Edukacja
 • Równe traktowanie w szkole. Raport z badania w szkołach oraz analiza ilościowa programów
Tabliczka z napisem "education"

Ponad dwie trzecie Polaków jest zdania, że w szkołach powinna być prowadzona edukacja antydyskryminacyjna – taki wniosek płynie z przeprowadzonego w 2020 r. przez RPO badania pt. „Świadomość prawna w kontekście równego traktowania”. Zarówno w ocenie obywateli, jak i polskiego ustawodawcy oraz organizacji międzynarodowych szkoła powinna zapewniać wolną od dyskryminacji i uprzedzeń przestrzeń dla rozwoju i kształcenia młodych ludzi.
Jak realizacja tych oczekiwań wygląda w rzeczywistości? Na te pytanie stara się odpowiedzieć niniejszy raport. Jego celem jest diagnoza stanu realizacji zasady równego traktowania w szkołach podstawowych. Na podstawie analizy programów wychowawczo-profilaktycznych szkół oraz kwestionariuszy wypełnionych przez uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zespół badawczy podjął próbę udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie jest oddziaływanie programów wychowawczo-profilaktycznych?
 • Czy istnieje związek pomiędzy wdrażaniem edukacji antydyskryminacyjnej a bezpieczeństwem w szkołach?
 • Jakie są bariery we wdrażaniu edukacji antydyskryminacyjnej?
 • Czy przemoc rówieśnicza (bullying) wiąże się z dyskryminacją?
 • W jaki sposób struktura szkoły i postawy nauczycieli są związane z postawami uczniów i rozumieniem równego traktowania?

  Publikacja jest opracowaniem wyników badania pod nazwą „Równe traktowanie w szkole podstawowej” przeprowadzonego na zlecenie RPO przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami we współpracy z Katedrą Polityki Oświaty i Społecznych Badań Nad Edukacją Uniwersytetu Warszawskiego.
  Pełny raport jest dostępny w załączniku poniżej.
  Za
  < a href="https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-01/Raport%20-%20R%C3%B3wne%20traktowanie%20w%20szkole.pdf">Raport – Równe traktowanie w szkole.pdf
  Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-raport-rowne-traktowanie-szkola

 • Partnerzy

   Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Back to top