Logo Tyfloświat
w lewym rogu fotografii fragment męskiej sylwetki trzymającej w ręku tablet

Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu oficjalnych
konsultacji polskiego tłumaczenia Wytycznych dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG 2.1, które potrwają do 3 grudnia 2020 roku.
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją koordynującą (Lead Translation Organization) procedury mającej na celu autoryzację polskiego tłumaczenia. Procedura autoryzacji obejmuje konsultacje kandydującego tłumaczenia z możliwie szerokim gronem zainteresowanych. Po zakończeniu konsultacji zostanie rozpoczęty proces weryfikacji kandydującego tłumaczenia z twórcami oryginalnego dokumentu – Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium).
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej podmiotów komercyjnych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem dostępności cyfrowej do przesyłania uwag oraz sugestii (zarówno w języku polskim jak i angielskim) do udostępnionego poniżej tłumaczenia na specjalnie do tego uruchomionej przez W3C liście. Do listy można się dopisać, wysyłając maila o tytule „Subscribe” na adres
public-auth-trans-pl@w3.org.
Archiwum wcześniejszej poczty na temat polskiego tłumaczenia WCAG 2.1 znajduje się pod adresem:
https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-pl/.
TŁUMACZENIE WCAG 2.1
Źródło: https://firr.org.pl/2020/11/04/rozpoczeto-oficjalne-konsultacje-polskiego-tlumaczenia-wcag-2-1/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top