Logo Tyfloświat

 

15 października 2015 r. w Sali kolumnowej Polskiego Związku Niewidomych odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Rozproszyć mrok.

Organizatorami konferencji były stowarzyszenie Retina AMD Polska oraz Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych. Przeznaczona była przede wszystkim dla pacjentów ze schorzeniami plamki żółtej, lecz także dla osób zainteresowanych zagadnieniami okulistycznymi takimi jak leczenie miażdżycowego zwyrodnienia plamki żółtej oraz innych chorób, takich jak: jaskra czy zaćma.

Uczestników konferencji powitały: Prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska Małgorzata Pacholec oraz Prezes Polskiego Związku Niewidomych Anna Woźniak-Szymańska.

W konferencji wzięli udział pacjenci, pracownicy Polskiego Związku Niewidomych oraz przedstawiciele mediów. Konferencję uświetnili swoją obecnością: prof. Iwona Grabska-Liberek (Konsultant ds. Okulistyki w woj. Mazowieckim, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, członek Rady Naukowej Instytutu Tyflologicznego PZN), prof., Jerzy Szaflik (członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego), dr Jacek Robaszkiewicz i dr Wojciech Kołodziejczyk.

Zanim jednak wysłuchaliśmy wystąpień prelegentów, w uznaniu zasług dla środowiska niewidomych, Odznakę PZN Przyjaciel Niewidomych otrzymali: red Małgorzata Wiśniewska (redaktor programu Panorama), prof. Grabska-Liberek oraz prof. Jerzy Szaflik. Odznaczenia wręczały Prezes Retina AMD Polska Małgorzata Pacholec oraz Prezes Polskiego Związku Niewidomych Anna Woźniak-Szymańska.

Prof. Grabska-Liberek poinformowała o programie lekowym przeznaczonym dla pacjentów wysiękową postacią AMD. To program lekowy, na który wszyscy czekamy z nadzieją, mówiła Prezes Retina AMD Polska Małgorzata Pacholec. Obecnie dobiega zakończenia procedura podpisywania umów pomiędzy NFZ a placówkami zajmującymi się leczeniem AMD. Niestety nie jest jeszcze znana data zakończenia podpisywania umów, jak również data rozpoczęcia programu. Można jednak mieć nadzieję, że pierwsi chorzy będą mogli skorzystać z leczenia pod koniec bieżącego roku. Gdyby na konferencję przybył Minister Zdrowia lub jego przedstawiciel, dowiedzielibyśmy się być może czegoś więcej na ten temat, ale mimo stosownych zaproszeń od PZN, ani Minister Zdrowia ani też jego przedstawiciel nie zaszczycili konferencji swą obecnością. Aby wyrazić swoje ubolewanie z tego powodu, przy krześle przeznaczonym dla przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia organizatorzy postawili białą laskę podpórczą.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu prof. Grabskiej-Liberek na temat Jaskry. Zwróciła ona uwagę na częsty bezobjawowy przebieg jaskry, aż do silnego zawężenia pola widzenia. Ponieważ u chorych z jaskrą odzyskanie raz utraconego pola widzenia jest niemożliwe, ważne jest, by, mając świadomość zagrożeń, skupić się na profilaktyce, a ,także nie zaniedbywać leczenia już w najwcześniejszych stadiach choroby.

Dr Jacek Robaszkiewicz przybliżył uczestnikom problematykę Miażdżycowego zwyrodnienia plamki żółtej (AMD). Podobnie jak prof. Grabska-Liberek, omówił przebieg choroby oraz sposoby jej leczenia. Zwrócił uwagę na to, że zwyrodnienie plamki żółtej dotyka nie tylko osoby w starszym wieku, lecz także coraz częściej pacjentów po 40 roku życia. W przypadku AMD kluczowe znaczenie ma jak najszybsze podjęcie leczenia, ponieważ choroba rozwija się bardzo szybko i nieleczona może doprowadzić do ślepoty w ciągu kilku tygodni.

Dr Wojciech Kołodziejczyk poświęcił swoje wystąpienie przebiegowi i leczeniu zaćmy. Powiedział, że ważne jest wczesne podjęcie leczenia zaćmy, ponieważ jest ono obecnie stosunkowo mało ryzykowne, a chorzy zazwyczaj uzyskują poprawę. Na zakończenie swojego wystąpienia, dr Kołodziejczyk wyświetlił film z przebiegu operacji usuwania zaćmy.

15 października – Międzynarodowy Dzień Białej Laski to dzień szczególny dla środowiska osób niewidomych. Tego dnia podejmuje się działania mające na celu zwiększenie społecznej świadomości problemów osób z dysfunkcją wzroku. Organizacje działające na rzecz osób niewidomych, w tym i PZN, starają się przybliżyć osoby niewidome społeczeństwu, zwracając uwagę nie tylko na ich potrzeby i problemy, ale również pokazując ich możliwości. W dniu tym prowadzi się wiele kampanii informacyjnych oraz konferencji zwracających uwagę na problemy okulistyczne osób zagrożonych utratą wzroku.

Konferencja „Rozproszyć mrok” to z pewnością jedno z godnych uznania wydarzeń tego rodzaju.

Agnieszka Pelczarska

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top