Logo Tyfloświat
Na zdjęciu schody oraz buty osoby wchodzącej.

W ramach kolejnego etapu rządowego programu „Dostępność Plus” jest możliwość zrealizowania udogodnień, dla Osób z Niepełnosprawnościami, w budynkach mieszkalnych. PFRON otrzymał zgodę od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na przekazanie środków finansowych przeznaczonych za zakup oraz montaż wind oraz przygotowania przestrzeni związanej z windą oraz bezpiecznych i dostępnych dojść do budynków.

Wnioski można składać od 1 października do 30 listopada 2019 roku w oddziałach terenowych PFRON, w których kompetencjach należy podejmowanie decyzji finansowych oraz zawieranie i rozliczanie umów.

Gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej, będą mogły złożyć wnioski o udzielenie pożyczek – bez wkładu własnego, opłat i prowizji. Będzie to możliwe, ponieważ PFRON pokryje wkład własny. Dostępność Plus to pierwszy w Europie tak szeroki program zakładający likwidację barier architektonicznych, łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, szpitali i szkół.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/846801

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top