Logo Tyfloświat
Nauczyciel przy biurku, przed sobą ma komputer, za nim szkolna tablica z napisem "NEVER GIVE UP"

Do 2024 kontynuowany będzie rządowy program Aktywna Tablica, który umożliwia szkołom podstawowym i ponadpodstawowym wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt pozwalający na podnoszenie jakości kształcenia oraz wspierający rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.
Oprócz najbardziej popularnych tablic interaktywnych i monitorów dotykowych szkoły można wyposażyć również w projektory, komputery i sprzęt do transmisji audio i video, pomoce dydaktyczne wspierające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, a także drukarki 3D oraz materiały do nauki kodowania i robotyki.
Na program w latach 2020–2024 przewidziana została łączna kwota 361 455 tys. zł, z czego 290 000 tys. zł będzie pochodzić z budżetu państwa.
W 2021r. rząd dofinansuje zakup sprzętu dla szkół na łączną kwotę 70 000 zł.
Program finansowany jest w 80 procentach ze środków budżetu państwa, a co najmniej 20 procent stanowi wkład własny (rzeczowy lub finansowy) organów prowadzących szkoły.
Wielkość dofinansowania z Programu na pojedynczą placówkę w roku 2021:
• 14 000 zł dla  szkół podstawowych i szkół za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 oraz dla szkół ponadpodstawowych,
• 35 000 zł  dla szkół podstawowych dla dzieci niewidomych oraz dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• 100 000 zł dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących (SOSW).
Harmonogram Programu w roku 2021:
• do 4 sierpnia 2021 – dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organów prowadzących
• do 10 sierpnia 2021 – organy prowadzące składają wnioski do wojewodów
• do 27 sierpnia 2021 – kwalifikacja wniosków przez wojewodów.do 15 października 2021- przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych
Źródło: https://www.aktywna-tablica.pl/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top