Logo Tyfloświat

W miniony czwartek w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło się pierwsze w historii spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni z przedstawicielami władz publicznych.

Stronę publiczną reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Na spotkaniu byli również reprezentanci firm komercyjnych, takich jak: Microsoft, Comarch, SEO4Net.

Założyciele forum – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Widzialni, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych – zaprezentowali na spotkaniu obszary swoich działań i przeszkody na jakie napotykają podczas walki z wykluczeniem cyfrowym.

Jacek Zadrożny z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego wygłosił prezentację na temat zagadnienia dostępności jako elementu polityki firm z branży IT. Na przykładzie międzynarodowych koncernów informatycznych udowodnił, że ich działania starające się trafić do jak najszerszej grupy odbiorców, sprawiają, że urządzenia przez nich wytwarzane są dostępne również dla osób niepełnosprawnych. Jego druga prelekcja dotyczyła inicjatywy przetłumaczenia standardów dostępności WCAG 2.0 na język polski. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do Konsorcjum W3C i zaakceptowane do realizacji zgodnie z przyjętymi przez tę organizację zasadami. Stworzenie oficjalnej wersji tłumaczenia stanowiłoby ważny krok w kierunku wprowadzenia standardów do polskiego porządku prawnego.

Innymi tematami poruszanymi podczas spotkania były:

Zjawisko wykluczenia cyfrowego w kontekście osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie oraz program e-Centra. (FPMiINR)

Zasady audiodeskrypcji, których należyte stosowanie gwarantuje osobom niewidomym i słabowidzącym udział w korzystaniu z dzieł kultury i sztuki. (Fundacja Audiodeskrypcja)

Raport na temat testów dostępności stron internetowych administracji publicznej, z których wynikało, że nie wszystkie serwisy spełniają minimalne wymagania dostępności, zgodnie z wytycznymi Konsorcjum W3C. (Fundacja Widzialni)

Analogie między dostępnością serwisów internetowych, a pozycjonowaniem stron. Podkreślony został fakt, że strony wykonane zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C są tańsze i łatwiejsze do pozycjonowania. (SEOfriendly Solutions)

Urządzenia do nawigacji satelitarnej służącej osobom niewidomym i słabowidzącym w orientacji przestrzennej. (Wielkopolskiego Stowarzyszenia Osób Niewidomych)

Dokument Komisji Europejskiej pt. “Europejska Agenda Cyfrowa” w kontekście stojących przed Polską wyzwań związanych z wejściem w życie tego dokumentu. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni jest koalicją kilku organizacji pozarządowych założoną 8 listopada 2010 r., w celu współpracy z administracją publiczną oraz firmami komercyjnymi, które działają w celu zwalczenia zjawiska wykluczenia cyfrowego. Jednym z pozytywnych rezultatów lutowego spotkania było potwierdzenie woli współpracy administracji publicznej z Forum.

Źródło: FIRR

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top