Logo Tyfloświat

Oto komunikat w sprawie programu STUDENT II, jaki pojawił się na stronie PFRON:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż do decyzji Rady Nadzorczej PFRON przedłożony został projekt zmian do programu ?STUDENT II ? kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych?.

Niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Radę Nadzorczą PFRON, zamieszczone zostaną na stronie internetowej PFRON procedury realizacji programu ?STUDENT II?, uwzględniające zaakceptowane zmiany programowe (procedury realizacji programu zawierają m.in. formularz wniosku o dofinansowanie kosztów nauki). Przewidywany termin zamieszczenia zmodyfikowanych procedur realizacji programu na stronie internetowej Funduszu ? to 15 września 2010 roku.

Jednocześnie PFRON informuje, iż w związku ze zgłoszoną propozycją zmian do programu ?STUDENT II?, planowane jest przesunięcie terminu składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011 ? przewidywany termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków to 20 września 2010 roku.

Źródło: PFRON

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top