Logo Tyfloświat

Międzynarodowy Dzień Niewidomych to ważne święto dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej. W tym roku uroczystość odbyła się 6 listopada i miała wyjątkowy charakter, gdyż wśród zaproszonych, honorowym gościem była Pani Zofia Książek-Bregułowa ? kandydatka na Patrona SOSW. Zaproszenia przyjęli również: Prezydent Miasta Pan Zbigniew Podraza, przedstawiciele władz miejskich, oświatowych, biur poselskich, osoby pomagające i wspierające dzieci z dysfunkcją wzroku oraz współpracujące ze środowiskiem niewidomych i słabo widzących.

Uroczystość rozpoczął spektakl ?Jeden dzień z życia niewidomego?, w którym wykorzystano prace literackie uczniów Ośrodka, a młodych aktorów wspomagali grający i śpiewający nauczyciele. Zaprezentowane zostały scenki rozgrywające się w domu, szkole i wielkomiejskim ruchu. Te ostatnie zwróciły uwagę zebranych na trudności na jakie napotykają dzieci z dysfunkcją wzroku w drodze do szkoły i w ruchu ulicznym. Niewidomi uczniowie świetnie radzili sobie w zainscenizowanych sytuacjach wzbudzając szczery podziw i uznanie zaproszonych gości czemu dawali oni wyraz w wystąpieniach i rozmowach.

Szczególnie ważnym momentem dla społeczności szkolnej było zaprezentowanie przez uczniów przebiegu starań o nadanie Ośrodkowi tożsamości wyróżniającej go pośród innych placówek. Od lutego 2009 r. ruszyła w Ośrodku kampania wyboru Patrona, a ponieważ nie mógł to być wybór przypadkowy i nieuzasadniony, dlatego zaangażowani byli w nią wszyscy. Spośród wielu kandydatów wybrano pięć osób prezentując ich dokonania dla osób niewidomych i słabo widzących na gazetkach szkolnych, wystawce w bibliotece szkolnej, w szkolnej gazetce oraz na stronie internetowej. Komisja do spraw wyboru patrona podjęła ostateczną decyzję, a kopertę z nazwiskiem przyszłego patrona uroczyście otworzył Prezydent Miasta właśnie w czasie Święta ?Białej Laski?. Została nią Zofia Książek-Bregułowa ? aktorka, poetka, która utraciła wzrok w czasie Powstania Warszawskiego będąc łączniczką w zgrupowaniu AK. Swoje życie związała z teatrem i Śląskiem. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęła pisać wiersze inspirowane “pozazmysłowym widzeniem”, jakiego doznała po całkowitej utracie wzroku. Obecna na szkolnej uroczystości Pani Zofia nie kryła wzruszenia i życzyła wszystkim dzielności w bardzo ciężkim życiu osoby niepełnosprawnej.

Dzień Niewidomych stał się również okazją do wyróżnienia uczniów o szczególnych zdolnościach, dlatego też Prezydent Miasta wspólnie z Dyrektorem Delegatury KO w Sosnowcu wręczyli uczennicy klasy II LO stypendium przyznane jej przez Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie Pan Prezydent w ciepłych słowach pogratulował uczniom oraz nauczycielom i zapewnił, że powstający nowy kompleks szkolny, na który wszyscy z niecierpliwością czekają, będzie ośrodkiem na miarę XXI wieku i na pewno spełni marzenia osób niepełnosprawnych. Przedstawiciel PZN w towarzystwie Dyr. SOSW Violetty Trzciny uhonorował odznakami osoby pracujące na rzecz osób niewidomych, a Prezes Stowarzyszenia ?Razem do celu? przekazał ufundowane dla dwóch uczennic stypendia, które zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację.

Ważnym dla uczniów momentem było otwarcie przez Prezydenta Zbigniewa Podrazę nowoczesnej pracowni językowej wyposażonej w urządzenia multimedialne wykorzystywane do nauki języków obcych, a szczególnie w tak pomocne uczniom maszyny brajlowskie i programy mówiące.

Dzień dostarczył wszystkim wielu wrażeń i upłynął w bardzo ciepłej oraz serdecznej atmosferze.

Renata Szałwińska

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top