Logo Tyfloświat
Monitor brajlowski Focus 40 Blue 5.gen
WAŻNE: Ta aktualizacja dotyczy monitorów brajlowskich Focus Blue 5. generacji. Nie instaluj tego oprogramowania na starszych monitorach brajlowskich Focus 14 Blue, Focus 40 Blue lub Focus 80 Blue 4. generacji. Monitory brajlowskie 5. generacji Focus Blue mają przycisk Menu między klawiszami 1 i 4 brajlowskiej klawiatury typu Perkins.

Zmiany w wersji 5.82-20

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top