Logo Tyfloświat
Logo przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wypełnienia krótkiej ankiety badawczej. Jej celem jest rozpoznanie jakiego rodzaju technologii wspomagających najbardziej Państwo potrzebują oraz czy są Państwo zainteresowani ich wypożyczeniem. Ankieta jest aktywna do 19 sierpnia 2022 r. Link do ankiety: https://bit.ly/3Qhinhj   Źródło: Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w ankiecie PFRON poświęconej rozpoznaniu potrzeb w zakresie dostępu do technologii

Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością, którą opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W broszurze można znaleźć przydatne informacje na temat wsparcia oferowanego przez te instytucje. W informatorze opisaliśmy m.in.:
      • zasady przyznawania rent,
przebieg orzecznictwa lekarskiego,

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top