Logo Tyfloświat
Logotyp Rzecznika Praw Obywatelskich, Sylwetki ośmiu osób stojących pod dachem na podeście złożonym z trzech stopni
Należy zrezygnować z wymogu posiadania przez osobę głuchą lub głuchoniewidomą orzeczenia o niepełnosprawności, które warunkuje dostęp do usług wspierających
  • Ważne jest także zapewnienie osobom głuchym korzystania z wybranego sposobu komunikowania we wszystkich instytucjach publicznych finansowanych ze środków publicznych
Senat podjął prace nad zmianą ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania…

Czytaj więcej Senat zaczyna prace nad nowelizacją ustawy o języku migowym. Uwagi Marcina Wiącka

Kobieta spacerująca po mieście z białą laską.
Każda i każdy z nas ma prawo być traktowany na równi z innymi. Rzecznik Praw Obywatelskich od lat działa na rzecz dostępności przestrzeni i usług. Informacje, usługi i instytucje finansowane z pieniędzy publicznych muszą być dostępne również dla tych, którzy mają szczególne potrzeby - osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością intelektualną, korzystających z wózków, osób w spektrum…

Czytaj więcej Świat dostępny dla wszystkich – broszura informacyjna RPO

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top