Logo Tyfloświat
Kobieta spacerująca po mieście z białą laską.

Każda i każdy z nas ma prawo być traktowany na równi z innymi.
Rzecznik Praw Obywatelskich od lat działa na rzecz dostępności przestrzeni i usług. Informacje, usługi i instytucje finansowane z pieniędzy publicznych muszą być dostępne również dla tych, którzy mają szczególne potrzeby – osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością intelektualną, korzystających z wózków, osób w spektrum autyzmu, osób starszych, rodziców i opiekunów małych dzieci, osób o tymczasowo ograniczonej sprawności i innych.
Jeśli napotykasz na barierę, która utrudnia Ci zrozumienie, komunikowanie się, poruszanie się po budynku, masz prawo ją zgłosić i wymagać zapewnienia dostępności. Wsparcie, które zaoferuje instytucja powinno zapewniać Ci bezpieczeństwo i równe traktowanie.
Z broszury – Świat dostępny dla wszystkich – przygotowanej przez Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO dowiesz się czego możesz oczekiwać od instytucji w zakresie dostępności, a także co możesz zrobić, aby zapewnić dostępność sobie i innym.
Zwracając uwagę na dostępność, zabiegasz o swoje prawa. Wspierasz też inne osoby, które nie mają Twojej wiedzy. W ten sposób zmieniasz świat na bardziej dostępny dla wszystkich!
Broszurę można dystrybuować, drukować i rozpowszechniać.
Pobierz broszurę „ HYPERLINK “https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-09/Swiat_dostepny_dla_wszystkich_-_broszura_RPO.pdf” ”.
Źródło:
HYPERLINK “https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/swiat-dostepny-dla-wszystkich-broszura-rpo”

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top