Logo Tyfloświat

 

W wydanym w dniu wczorajszym komunikacie prasowym Europejskiej Unii Niewidomych czytamy:

„30 września traktat z Marrakeszu wchodzi w życie we wszystkich państwach, które go ratyfikowały, lecz nie w Unii Europejskiej.”

Kiedy UE dołączy do działań reszty świata na rzecz wyeliminowania głodu książki?

14 września Komisja Europejska opublikowała szereg propozycji rozwiązań prawnych dotyczących prawa autorskiego. Regulacje te dotyczą transgranicznej wymiany publikacji w formatach dostępnych oraz dozwolonego użytku publicznego dla osób z dysfunkcją wzroku. 8 września rzecznik generalny UE opublikował opinię dotyczącą rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego wokół ratyfikacji Traktatu stwierdzając, że ratyfikacja tego dokumentu należy do kompetencji Unii Europejskiej. Rozstrzygnięcie to usuwa argument prawny, którym posługiwało się 7 państw członków UE, blokując ratyfikację traktatu przez ostatnie dwa lata. Procedura ratyfikacji musi przejść przez Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz Radę. Jakkolwiek opinie rzecznika zwykle są uwzględniane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, nie wydał on jeszcze wyroku w tej sprawie, można jednak mieć nadzieję, że nastąpi to raczej wcześniej niż później.

Wobec perspektywy szybkiego usunięcia przeszkód formalnych stojących na drodze do ratyfikacji Traktatu Europejska Unia Niewidomych oczekuje od europejskich prawodawców wypracowania konsensusu w tej sprawie.

Nam, drodzy czytelnicy, wypada tylko życzyć sobie, by ratyfikacja traktatu nastąpiła tak szybko, jak to tylko możliwe. Polska jest bowiem dobrze przygotowana na wdrożenie postanowień traktatu, a wszystkie działania przygotowujące jego wdrożenie od strony wykonawczej tam, gdzie to tylko możliwe, już trwają.

Źródło: https://t.co/I0XpFY4JJo

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top