Logo Tyfloświat

 

W dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Dokument nabierze mocy prawnej 11 października br.

Dlaczego to takie ważne?

Ogłoszenie powyższej dyrektywy UE oznacza w praktyce wejście w życie ustaleń traktatu z Marrakeszu, a co za tym idzie, realne zwiększenie dostępności publikacji na terenie Unii. Państwa członkowskie mają teraz czas do października przyszłego roku na uzgodnienie przepisów prawa krajowego z powyższą dyrektywą. Można więc powiedzieć, że uczyniono wielki krok na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami w obieg wymiany informacji i dóbr kultury.

Biorąc jednakże pod uwagę bardzo silny opór polskich wydawców przed udostępnianiem publikacji na zasadach traktatowych, trudno powiedzieć, jak rzecz będzie wyglądać w praktyce. Czas pokaże, a my będziemy się temu procesowi przyglądać.

Damian Przybyła

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top