Logo Tyfloświat

Logo projektu Colours of Europe (FIRR przedstawił logo symbolizujące wspólne korzenie Europy, a zarazem jej różnorodność. Kolory nawiązują do barw narodowych poszczególnych krajów oraz barw symbolizujących poszczególne dziedziny tematyczne projektu. Logo przedstawione przez polskiego partnera zostało w głosowaniu wybrane na oficjalne logo całego projektu.)
Program Grundtvig, finansowany od kilkunastu lat przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, stwarza podstawy dla współpracy europejskiej w dziedzinie uczenia się przez całe życie i edukacji dorosłych pomiędzy organizacjami działającymi w obszarze ich formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji. Projekty partnerskie są zorientowane na proces. Istotą działań jest wymiana doświadczeń i rozwijanie nowych pomysłów w celu doskonalenia działalności praktycznej. Kadra i dorośli słuchacze z krajów uczestniczących w projekcie pracują wspólnie nad obszarami tematycznymi, stanowiącymi przedmiot wspólnego zainteresowania współpracujących organizacji. Taka wymiana doświadczeń, praktyk i metod przyczynia się do podniesienia świadomości zróżnicowania kulturowego, społecznego i gospodarczego Europy.
Od 01.08.2012 r. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego bierze udział w dwuletnim projekcie partnerskim Kolory Europy (Colours of Europe). Głównym celem partnerstwa są studia nad podobieństwami i różnicami pomiędzy krajami europejskim na polu szeroko rozumianej kultury i języków europejskich. Kulturowe i językowe różnice są faktem, a nasz projekt powinien być jedną z najlepszych dróg, aby nauczyć ludzi, że różne kultury, pochodzenie etniczne oraz wierzenia religijne są wielkim europejskim dziedzictwem kulturowym. Partnerzy projektu pracują w sześciu różnych dziedzinach (geografia i natura, historia i tradycje, turystyka, nawyki i konsumpcja, międzykulturowa i multikulturowa edukacja, wykorzystanie technologii w codziennym życiu), reprezentowanych przez kolory. Poprzez, realizowany w ramach codziennych zajęć i szkoleń w każdej instytucji, projekt chcemy pomóc uczniom, nauczycielom i lokalnym społecznościom zrozumieć, że różnice mogą być prawdziwym źródłem bogactwa.
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, polski partner w projekcie, jest odpowiedzialna szczególnie za kwestie wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w codziennym życiu i ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Do zadań w tym zakresie należy m.in.:
• informowanie partnerów o zasadach dostępności dokumentów elektronicznych i sposobach komunikacji dostępnych dla osób niepełnosprawnych i starszych,
• dbanie o dostępność sposobów komunikacji używanych w projekcie, wypracowanych dokumentów i produktów, w tym przede wszystkim strony internetowej projektu.
Dla pracowników FIRR, biorących udział w działaniach projektowych, jest to doskonała okazja do zapoznania się ze specyfiką takich projektów, aby w przyszłości mogli je samodzielnie prowadzić. Wśród słuchaczy zaangażowanych w działania projektowe oraz mobilności znajdują się osoby niepełnosprawne (przede wszystkim z niepełnosprawnością wzroku).
Oficjalne otwarcie projektu i pierwsze spotkanie partnerów miało miejsce w Burgas (Bułgaria), w dniach 5-8.12.2012 r. Na spotkaniu zaprezentowano przygotowane na tą okazję prezentacje multimedialne, mające przybliżyć wszystkim specyfikę krajów partnerskich. Kraje wszystkich partnerów łączą wspólne wydarzenia z historii lub pewne elementy tradycji czy kuchni, a nawet słowa o wspólnej genezie. Oczywiście największe różnice występują między partnerami z krajów Unii Europejskiej a partnerem z Turcji. Obecność w projekcie tego partnera jest dla wszystkich okazją do uwrażliwienia się na różnice kulturowe, wynikające m.in. z tradycji religijnej (np. kwestie kulinarne, pory modlitwy). Poza pracą merytoryczną nad projektem uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia miasta Burgas oraz Nessebar i zapoznania sią z lokalną tradycją związaną ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Gospodarz spotkania zadbał także o to, aby wszyscy mogli spróbować tradycyjnych bułgarskich posiłków.
Drugie spotkanie partnerów w ramach projektu odbyło się w Aydin (Turcja). W zespole reprezentującym FIRR znalazły się osoby niewidome, które na własnym przykładzie przedstawiły pozostałym partnerom najważniejsze informacje na temat zasad dostępności (zarówno informacji, jak i architektonicznej i innych) dla osób z niepełnosprawnością, w tym szczególnie słabowidzących i niewidomych. Omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące audiodeskrypcji, programów odczytu ekranu, dostępności miejsc i orientacji w terenie. Prezentacja ta unaoczniła partnerom, jak te osoby radzą sobie w codziennym życiu, jakich technologii i urządzeń używają i że przy ich pomocy mogą na różne sposoby uczestniczyć w odbieraniu i tworzeniu informacji. Dla części z partnerów był to pierwszy taki kontakt osobą niewidomą i duże zaskoczenie, jak bardzo aktywni są to ludzie. Z pewnością wpłynie to na pozytywną zmianę sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością w ich organizacjach oraz zwrócenie większej uwagi na ich potrzeby.
Poza pracami merytorycznymi w biurze partnerzy odwiedzili również instytucje edukacyjne, które prowadzi turecki partner, m.in. Centrum Kształcenia Dorosłych. W ogrodzie jednej z instytucji posadzono także wspólnie drzewko symbolizujące współpracę w projekcie. Specjalnie dla partnerów grupa młodzieży wykonała tradycyjny turecki taniec w strojach narodowych. Gospodarz spotkania zadbał również o zorganizowanie tradycyjnych tureckich posiłków oraz wycieczek do najciekawszych miejsc w regionie (m.in. zwiedzanie ruin w Efezie czy tradycyjnej tureckiej osady w górach).
W dniach 2-6.09.2013 r. gospodarzem kolejnego spotkania była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Partnerzy projektu z Rumunii, Turcji i Włoch przybyli do Krakowa, aby kontynuować prace nad wzmacnianiem współpracy i wymiany kulturowej między krajami partnerskimi. Na wstępie partnerzy z Rumunii zaprezentowali wynik wspólnej pracy ostatnich miesięcy – przewodnik „Miejsca warte odwiedzenia”. Zawiera on krótkie informacje wraz ze zdjęciami największych atrakcji turystyczno-przyrodniczych każdego kraju partnerskiego. Wersja elektroniczna przewodnika dostępna jest na stronie internetowej projektu oraz stronach partnerów. W dalszej części spotkania uczestnicy mieli okazję poznać historię pozostałych krajów partnerskich. Pozytywnym zaskoczeniem dla wszystkich były powtarzane w różnych prezentacjach te same wydarzenia historyczne, a wiele pojawiających się ważnych postaci z przeszłości połączyło historię różnych krajów Europy. Dyskusje na temat historii oraz podobieństwo doświadczeń uświadomiły uczestnikom, jak wiele mamy ze sobą wspólnego. Ważnym punktem spotkania przygotowanego przez FIRR były wizyty w nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady w Auschwitz-Birkenau oraz Kopalni Soli w Wieliczce. Podczas zwiedzania Auschwitz nasi goście mieli okazję z bliska poznać ważną i bolesną część polskiej i europejskiej historii. W skupieniu partnerzy wysłuchiwali opowiadań o losach więźniów obozu. Całe spotkanie wywarło na wszystkich przygnębiające, ale i wzruszające wrażenie.
Projekt Kolory Europy kończy się w lipcu 2014 r. Przed nami jeszcze dwie wizyty w krajach pozostałych partnerów oraz szereg prac projektowych wykonywanych w naszych organizacjach. Współpraca z organizacjami z innych krajów europejskich jest z pewnością godna polecenia. Udział w projekcie partnerskim Grundtvig przynosi bogactwo doświadczeń, wymianę myśli i nowe spojrzenie na wiele spraw.
Czas trwania projektu: 01.08.2012 r. – 31.07.2014 r.
Skład Partnerski:
• Lietuvos Profesinės Reabilitacijos Ir Profesinio Mokymo Konfederacija (Litwa) – Koordyntor
• ASO-90 Ltd. (Bułgaria)
• Associazione Moltivolti Capovolti (Włochy)
• Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (Polska)
• İncirliova ilçe milli eğitim müdürlüğü (Turcja)
• ASPIRO- Asociatia pentru Promovarea Initiativelor din Romania (Rumunia)
Strona projektu: http://coloursofeurope.net/
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
*Kinga Dumnicka – absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku: politologia ze specjalnością administracja samorządowa. Od 2010 r. pracuje w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego na stanowisku: Specjalista ds. edukacji, uczestnicząc przede wszystkim w działaniach skierowanych do jednostek administracji publicznej i instytucji szkolnictwa wyższego. Pełni rolę koordynator projektu “Colours of Europe” ze strony polskiego partnera.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top